Λεξιστορείν: To φιλέτο!

Η λέξη δηλώνει το τρυφερό κι άλιπο κρέας από το εσωτερικό της σπονδυλικής στήλης του μοσχαριού και του  χοιρινού, αλλά και μεταφορικά το καλύτερο κομμάτι (π.χ. φιλέτο γης).

Η λέξη προέρχεται από τον ιταλικό τύπο filetto= κομμάτι κρέας χωρίς κόκκαλα (που αποτελεί το καλύτερο κομμάτι κρέατος), λέξη που αποτελεί υποκορισμό τoυ ουσιαστικού  filo= το νήμα, η κλωστή.