Αναλαμβάνει καθήκοντα πρύτανη του πανεπιστημίου Αιγαίου η Χρυσή Βιτσιλάκη

Στις 3 Σεπτεμβρίου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η τελετή παράδοσης-παραλαβής της διοίκησης του πανεπιστημίου Αιγαίου.

Καθήκοντα πρύτανη πρόκειται να αναλάβει η κ. Χρυσή Βιτσιλάκη.

Η τελετή παράδοσης-παραλαβής θα γίνει στη 1 μ.μ., στην αίθουσα της Συγκλήτου του πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.