Λεξιστορείν: Ήταν φωτιά  και λάβρα!

Η λέξη λάβρα δηλώνει την υπερβολική ζέστη, τον καύσωνα και μεταφορικά την έντονη σωματική και ψυχική κατάσταση ενός ανθρώπου. Αποτελεί το θηλυκό του επιθέτου λάβρος που παράγεται από τους τύπους λαβείν (απαρέμφατο του ρήματος λαμβάνω) ή λάζομαι= παίρνω , αποκτώ. Άρα χαρακτηρίζοντας κάποιον «φωτιά και λάβρα» σημαίνει πως βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση που θέλει να τα αποκτήσει όλα.