Όλα πάντως είναι «ανεκτά» στην πολιτική αντιπαράθεση! Ακόμα και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση

•  Για προσεταιρισμό του ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό να τύχει της υποστήριξής του, κατηγορείται από σύντροφό του ο δήμαρχος Φ. Χατζηδιάκος. Μάλλον έχουμε μείνει πίσω!

•  Γενικώς όμως, οι προσπάθειες για προσεταιρισμούς δίνουν και παίρνουν αυτήν τη χρονική περίοδο. Με... φανατισμό θα λέγαμε, όπως τουλάχιστον μαθαίνουμε!

• Όλα πάντως είναι «ανεκτά» στην πολιτική αντιπαράθεση! Ακόμα και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Κάποιοι τα αναμένουν μάλιστα και κάποιοι άλλοι προετοιμάζονται γι’ αυτά. Δεν θα πλήξουμε προφανώς!

Ο κακός