Λεξιστορείν: Άγγιγμα ψυχής!

Το ρήμα αγγίζω έχει τις σημασίες «ακουμπώ κάποιον» (σωματικά ή ψυχικά) , «αφορώ» ( π.χ.  η νέα νομοθεσία αγγίζει και τη δική σας περίπτωση) , «συγκινώ» ( π.χ. δε σ΄ αγγίζουν τα βάσανα των δυστυχισμένων;). Ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα «εγγίζω» = φέρνω κοντά, πλησιάζω και το μόριο «να» (να εγγίζω > να ‘ γγίζω > ν᾿ αγγίζω > αγγίζω).