Λεξιστορείν: Πέθανε ακαριαία!

Το επίθετο ακαριαίος σημαίνει «αυτός  που συντελείται, που  γίνεται σε ελάχιστο  χρονικό  διάστημα  από τη στιγμή που επενεργεί το  αίτιο,  το  οποίο το προκαλεί ( π. χ  δέχτηκε μια σφαίρα στην καρδιά και ο θάνατός του ήταν ακαριαίος). Προέρχεται από το επίθετο ακαρής σύνθετο από το α (το στερητικό) και το – καρής, ρίζα από το θέμα του παθητικού αορίστου ἐ-κάρ-ην, του ρήματος κείρομαι (=κουρεύω). Σήμαινε  «ο βραχύτατος  (για μαλλιά) ο τόσο κοντός ώστε να μην είναι δυνατόν να κουρευτεί εύκολα». Η λέξη από τη σημασία «κοντός» πέρασε σιγά - σιγά στην έννοια του σύντομος (ο «κοντός» χρόνος) κι αστραπιαίος.