Λεξιστορείν: Ο αργαλειός!

Η λέξη δηλώνει τη μηχανική κατασκευή, το κύριο εργαλείο με το οποίο υφαίνουν (σε σπίτια ή σε εργοστάσια) . Ετυμολογικά  προέρχεται από τη λέξη εργαλείο (εργαλείον > αργαλείον > αργαλειό). Η λέξη λοιπόν ήταν αρχικά ουδέτερου γένους και μετατράπηκε σε αρσενικό (το αργαλειό – ο αργαλειός)  με επίδραση του συνωνύμου  αρσενικού  ιστός και  τη μακρόχρονη παράλληλη χρήση και  των  δύο  τύπων.