Λεξιστορείν: Λες παραμύθια!

Η λέξη παραμύθι δηλώνει τη σύντομη αλληγορική φανταστική ιστορία συνήθως για παιδιά αλλά και μεταφορικά τα ψέματα που λέει κάποιος (π.χ. λες παραμύθια). Η λέξη αποτελεί εξέλιξη του παλιότερου τύπου παραμύθιον (παρα + μύθος) από το ρήμα παραμυθούμαι = παρηγορώ, συμβουλεύω. Ουσιαστικά λοιπόν το παραμύθι αποτελεί μια ιστορία με την οποία παρηγορούμε, συμβουλεύουμε και διδάσκουμε τα παιδιά.