Ειδική συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό

Ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού του δήμου Ρόδου για το οικονομικό έτος 2019, πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί.

Ως γνωστόν, οι ημερομηνίες για την έγκριση του νέου προϋπολογισμού του δήμου είναι αυστηρές καθώς αυτός θα πρέπει να έχει ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο μέχρι το Νοέμβριο και η κατάρτισή του ξεκινάει από τον Αύγουστο.
Στην ουσία, σήμερα έρχεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή η κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το Οικονομικό Έτος 2019», το οποίο ήδη έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του δήμου για το 2019 ανέρχεται περίπου στα 184 εκατομμύρια ευρώ.