Υποτροφίες από το  ίδρυμα Φανουράκη

Το ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει ΜΙΑ προπτυχιακή υποτροφία, για  απόφοιτο μαθητή Γ Τάξης Λυκείου που  έχει γεννηθεί στη Χάλκη ή έχει ζήσει εκεί συνεχόμενα δέκα πέντε χρόνια, έχει φοιτήσει όλες τις τάξεις Λυκείου στο Γυμνάσιο-Λυκειακές Τάξεις Χάλκης Σ.ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ και πληροί τα οικονομικά και λοιπά κριτήρια επίδοσης που προβλέπει ο Κανονισμός Προπτυχιακών Υποτροφιών, που μαζί με την προκήρυξη  υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.fanourakisfoundation.org . Μέσω της ίδιας ιστοσελίδας υποβάλλονται αιτήσεις και δικαιολογητικά έως και 21 Οκτωβρίου 2018 .  Πληροφορίες: Τηλ. 210 724 9940, email info@fanourakisfoundation.org.