Στη Ρόδο οι μεγαλοεφοπλιστές Ωνάσης - Νιάρχος και η Γκρέτα Γκάρμπο

ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΙΑΝ “ΧΡΙΣΤΙΝΑ” ΚΑΙ “ΚΡΕΟΛΗ” ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

ΕΠΙΒΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΕΦΟΠΛΙΣΤΑΙ ΩΝΑΣΗΣ-ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ Η ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ

Χθες την πρωίαν κατέπλευσαν εις τα ροδιακά ύδατα η θαλαμηγός “Χριστίνα” του μεγαλοεφοπλιστού κ.

Ωνάση και το τριΐστιον θαλαμηγόν “Κρεολή” του μεγαλοεφοπλιστού κ. Νιάρχου.

Του “Χριστίνα”  επιβαίνουν ο κ. Αρ. Ωνάσης, η σύζυγός του Χριστίνα, τα τέκνα των Αθηνά και Αλέξανδρος, η ηθοποιός Γκρέτα Γκάρμπο κ.ά.

Του “Κρεολή” επιβαίνουν ο κ. Σταύρος Νιάρχος, η σύζυγός του Ευγενία και ο υιός των.

Αμα τω κατάπλω των πλοίων ανήλθεν επ’ αυτών ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης και εχαιρέτισε τους Έλληνας μεγαλοεφοπλιστάς.  Τα σκάφη θα αποπλεύσουν εκ Ρόδου σήμερον, αν και δεν υφίσταται σταθερόν πρόγραμμα.

ΥΠΟ ΤΗΣ ΜΕΡ-ΦΙΛΜ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΓΥΡΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΚΩ

ΚΩΣ (Του ανταποκριτού μας).  Αφίχθη εις την Πόλιν μας το Συνεργείο της “ΜΕΡ ΦΙΛΜ” του Παραγωγού κ. Μαραβίδη, προκειμένου να γυρίση τουριστικήν ταινίαν με σενάριον του κ. Τάσου Μελετοπούλου δια Λογαριασμόν του Δήμου Κω.

Η ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΑΚΑΛΗ
Προχθές την πρωίαν εις την αίθουσαν διαλέξεων της Ροδιακής Λέσχης εδόθη παρουσία πλήθους κόσμου η διάλεξις του δικηγόρου κ. Δημητρίου Σακαλή με θέμα «Η επί 20 αιώνας φυλετική ενότης και αντοχή του Ισραήλ».

ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο κ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ
Ως πληροφορούμεθα, ο καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δήμου Ρόδου κ. Αντώνιος Καλαϊτζάκης παρητήθη της θέσεώς του.

ΘΕΡΜΟΤΑΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΕΠΕΦΥΛΑΞΑΝ ΟΙ ΠΑΤΜΙΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗΝ
ΠΑΤΜΟΣ (Ιδ. τηλ.) Θερμοτάτην υποδοχήν επεφύλαξαν οι κάτοικοι της Πάτμου εις τον αφιχθέντα ενταύθα βουλευτήν Δωδεκανήσου κ. Στέλιον Κωτιάδην.  Ο κ. Κωτιάδης συνειργάσθη μετά των αρμοδίων επί διαφόρων ζητημάτων, εδέχθη δε Επιτροπάς και πολίτας και ήκουσε τα αιτήματά των.  Σήμερον Δευτέραν ο κ. Κωτιάδης ανεχώρησεν εις Λειψούς.

ΠΡΟΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ.
Χθες το απόγευμα συνήλθεν εις την πρώην της συνεδρίασιν η Επιτροπή Διενεργείας του Εράνου υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και συνεζήτησε, διαφόρους λεπτομερείας δια την αρτίαν οργάνωσιν του εράνου.  Δια σχετικής ανακοινώσεώς της η Κεντρική Επιτροπή, προτρέπει όλους τους Δωδεκανησίους όπως ενισχύσουν γενικώς την προσπάθειαν του Εράνου, υπέρ του κοινωφελούς σκοπού του Ερυθρού Σταυρού, ως έπραξαν και κατά το παρελθόν.

ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΠΕΡΑΤΟΥΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Η Λιμενική Επιτροπή Δωδεκανήσου ενέκρινε την διάθεσιν πιστώσεως 200.000 δραχμών συμπληρωματικώς, δια την προώθησιν των εργασιών κατασκευής του λιμενοβραχίονος της Καρπάθου.  Η απόφασις αύτη ελήφθη υπό της Λιμενικής Επιτροπής Δωδεκανήσου, κατόπιν δύο συνεδριάσεων κατά την παρελθούσαν εβδομάδα.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, αι εργασίαι κατασκευής του λιμενοβραχίονος προχωρούν με ταχύτατον ρυθμόν, προβλέπεται δε ότι το έργον θα περατωθή συντόμως.
Αξιοσημείωτον είναι το γεγονός ότι εκ του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 1958, διετέθησαν εφέτος 300.000 δραχμαί επί πλέον των διατεθεισών πέρυσι 1.500.000 δραχμών ήτοι εφέτος συνολικώς διετέθεησαν 1.800.000 δραχμών.

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΕΔΟΘΗ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΡΟΥΧΩΤΑ
Με επιτυχίαν εδόθη το παρελθόν Σάββατον ο χορός της Τιμητικής της Ορχήστρας Ρουχωτά εις το κέντρον “Θέρμαι”.  Κατά την διάρκειαν του χορού, η ορχήστρα Ρουχωτά παρουσίασε δύο κομμάτια τζαζ, χαρακτηριστικά των ικανοτήτων, ενεφανίσθησαν δε το κωμικόν ακροβατικόν Ντούο Λουτέο, ο γνωστός Τραγουδιστής Παντελής Τιτάκης η βιολονίστρια Ξένη Παπαχαλκίτου και η εξαίρετη τραγουδίστρια Μάντη Μπιάνκι, καταχειροκροτηθέντες.
Επίσης, κατά την διάρκειαν της βραδυάς ο γνωστότατος τραγουδιστής Μπάμπης Μαρκαντωνάτος τραγούδησε ένα νέο τραγούδι με τίτλο “Στη Ρόδο μαζύ” με μουσική Σταύρου Ρουχωτά και στίχους Γεωργ. Μαρτίνη.
Εξ άλλου προσεφέρθησαν άφθονα δώρα, το κέφι δε διετηρήθη αμείωτον μέχρι της 3.30 πρωινής.
Μεταξύ άλλων παρέστησαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, ο Κεντρικός Λιμενάρχης κ. Γελαδάκης, η θιασάρχις Σπεράντζα Βρανά και το ντουέτο Ντενόγια-Πασσαλή κ.ά.