Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Ρόδο

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου (ΣΔΕ Ρόδου) ανοίγει τις πόρτες του για την επόμενη σχολική χρονιά (2018-19). Είναι δημόσιο απογευματινό Γυμνάσιο, με καινοτόμο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και απευθύνεται σε ενήλικες (18 ετών και άνω), που είναι απόφοιτοι του Δημοτικού.
Η φοίτηση διαρκεί δύο (2) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση των οποίων δίνεται τίτλος ισότιμος με το απολυτήριο του Γυμνασίου (Ν. 2525/1997, άρθρο 5).
Εγγραφές: καθημερινά έως 30 Σεπτεμβρίου 2018 στη Μιχαήλ Πετρίδη 29, (7ο Γυμνάσιο Ρόδου) από τις 5 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.
Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 22410-23585 (17:00-21:00).
                         E-mail: sderodou@otenet.gr
                         Facebook: Δεύτερη ευκαιρία.