Μιλτιάδης Λογοθέτης: Η Οικονομία της Δωδεκανήσου  κατά τα έτη 2010-2015 Εξελίξεις και προοπτικές

Κυκλοφόρησε η 6η κατά σειρά περιοδική έκδοση του Μιλτιάδη Λογοθέτη με τίτλο “Η Οικονομία της Δωδεκανήσου κατά τα έτη 2011-2015 - Εξελίξεις και προοπτικές”, που καλύπτει τις εξελίξεις της Δωδεκανησιακής οικονομίας κατά την τελευταία πενταετία και διαγράφει τις προοπτικές για ανάπτυξη στο περιβάλλον που δημιούργησε η κρίση και στις συνθήκες που διαμορφώνουν οι διεθνείς συγκυρίες ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού που αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της περιοχής.

Την έκδοση προλογίζουν ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και Δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος, που ήταν και ο βασικός χορηγός της και η καθηγήτρια του πανεπιστημίου Αιγαίου Πέρσα Φώκιαλη-Τσαλακίδου, η οποία αναλύει το περιεχόμενο  και καταλήγει στη διαπίστωση ότι «το βιβλίο ανοίγει ένα πολύτιμο παράθυρο πληροφόρησης, ένα παρατηρητήριο που ανιχνεύει τη δωδεκανησιακή οικονομία, καταγράφει τις προοπτικές, κάνει προβλέψεις και εν τέλει βοηθά όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξή της».

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα μακροοικονομικά μεγέθη και συγκεκριμένα τις δημογραφικές εξελίξεις, τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και το ακαθάριστο τοπικό εγχώριο προϊόν. Ακολουθεί η έρευνα του πρωτογενούς τομέα με αναφορά στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, του δευτερογενούς τομέα με αναφορά ειδικά στη μεταποίηση και τις κατασκευές και του τριτογενούς τομέα όπου αναπτύσσονται το εμπόριο, οι μεταφορές και το τραπεζικό σύστημα.

Ο τουρισμός εξετάζεται ξεχωριστά, με ανάλυση των δεδομένων της Δωδεκανήσου στο σύνολό της ως ενιαίος τουριστικός προορισμός και στη συνέχεια όλων των άλλων νησιών από τη Ρόδο μέχρι το Αγαθονήσι. Επίσης εξετάζονται θέματα που αναφέρονται στην τουριστική πυκνότητα, στην τουριστική δαπάνη και στην τουριστική διαφήμιση. Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του ροδιακού τουρισμού καθώς και στα οικονομικά αποτελέσματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Σε ειδικό κεφάλαιο αναλύονται και σχολιάζονται τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης και το βιβλίο κλείνει το μέρος της ανάλυσης με τα γενικά συμπεράσματα.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το Στατιστικό Παράρτημα, όπου καταχωρούνται 135 αναλυτικοί πίνακες που αναφέρονται στα αναλυόμενα μεγέθη και 19 διαγράμματα με γραφική απεικόνιση βασικών μεγεθών της μελέτης.