Έλεγχος για την άδεια λειτουργίας του Βενετοκλείου

Στις αρχές Σεπτεμβρίου ειδική επιτροπή ελέγχου έκανε επίσκεψη στα κλειστά γυμναστήρια του νησιού μας, όπως ορίζει ο νόμος, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και να πάρουν άδεια λειτουργίας για την αγωνιστική περίοδο 2018-19.

Το αρμόδιο κλιμάκιο του Δήμου πέρασε και από το Βενετόκλειο, επιθεωρώντας το γήπεδο ενδελεχώς και σημειώνοντας τυχόν σημεία που επιδέχονται αλλαγής ή αντικατάστασης.

Η επιτροπή ελέγχει ιδίως τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσής της από τους θεατές και της προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Επίσης, ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής.

Μετά την αλλαγή του νόμου περί αδειοδότησης, η εκάστοτε Δημοτική ή Περιφερειακή αρχή αδειοδοτεί τους δικούς της αθλητικούς χώρους, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις και να μπορούν να φιλοξενήσουν επίσημους αγώνες.

Αυτό βέβαια έχει και μία διαδικασία αφού ο εκάστοτε μηχανικός, είτε ιδιώτης, είτε από τις τεχνικές υπηρεσίες, μετά την αυτοψία που πραγματοποιεί, συντάσσει τεχνική μελέτη, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλα όσα είναι απαραίτητα να γίνουν ή αν ο αθλητικός χώρος πληροί τις προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνα. Από εκεί και πέρα, ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης δίνει την άδεια καταλληλότητας.

Η άδεια αυτή περιλαμβάνει την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών, διαιτητών (αποδυτήρια, ιατρεία κ.λπ.) καθώς και την καταλληλότητα των χώρων που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών.

Αξίζει, ωστόσο, να αναφέρουμε πως προ τριών ημερών, με υπουργική απόφαση, δόθηκε εκ νέου παράταση αδειοδότησης μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019.