10 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Την πρόσληψη 10 υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας από 2 έως 8 μήνες.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας: 1/10/2018

ΠΕ Αρχαιολόγων (2 θέσεις)

Προσόντα 

Πτυχίο Ιστορίας- Αρχαιολογίας
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Ηλικία 18 - 65
Χρόνος ανεργίας
Εξειδικευμένη 6μηνη εμπειρία
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Μεταπτυχιακό (όπου απαιτείται)

Δικαιολογητικά 

Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση εμπειρίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ

Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120


ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1 θέση)

Προσόντα 

Πτυχίο ΑΕΙ
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Πολύ καλή γνώση αγγλικών
Ηλικία 18 - 65
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία
Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Δικαιολογητικά 

Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120


ΤΕ Λογιστών

Προσόντα 

Πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Π.Σ.Ε
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Ηλικία 18 - 65
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία
Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Εντοπιότητα

Δικαιολογητικά 

Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120


ΔΕ Εργατοτεχνιτών

Προσόντα 

Απολυτήριο Λυκείου ή ΤΕΕ
Χρόνος ανεργίας
Εξειδικευμένη 6μηνη εμπειρία
Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Δικαιολογητικά 

Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί: €50

2 παιδιά: €70

3 παιδιά: €120

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

   Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 1 by RodiakiNewsRoom on Scribd

 

 

   Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 2 by RodiakiNewsRoom on Scribd


Πηγή: workenter.gr