Συνεδριάζει τη Δευτέρα το περιφερειακό συμβούλιο

Την ερχόμενη Δευτέρα,  24 του μήνα, θα συνεδριάσει στη Σύρο, το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, για να εξετάσει τρέχοντα θέματα και μεταξύ αυτών την εγκατάσταση συστήματος για ανακύκλωση στα νησιά Λέρο, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κω και Πάτμο.

Στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΕΡΜΗΣ θα συζητηθούν αναλυτικά τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, του Καθεδρικού Ιερού Ναού Παναγίας του Ροδαρίου Τήνου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκπόνηση της μελέτης του έργου «Αποκατάσταση-Αναδιαρρύθμιση κτιρίου παλαιάς Μονής Ουρσουλινών Λουτρών Τήνου»
Εισηγητής: Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ: 2ο Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Ανάφης με τίτλο: «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄ Φάση) Δήμου Ανάφης» – Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με τους αναπληρωτές τους
Εισηγητής: Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ: 3ο Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσει την Προγραμματική συνεργασία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με τους Δήμους Λέρου, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Πάτμου με στόχο την εγκατάσταση και διαχείριση συστήματος συλλογής διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών.
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ: 4ο Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Άνδρου για την υλοποίηση του έργου "Συντήρηση -
Επισκευή Δημοτικού Σταδίου ν. Άνδρου".
Εισηγητής: 'Δημήτρης Λοτσάρης

ΘΕΜΑ: 5ο Έγκριση νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το έργο «Διαμόρφωση χώρων και προμήθεια εξοπλισμού της πρώην Νεφρολογικής Κλινικής για τη δημιουργία Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρμάκων (ΚΜ'ΚΦ)» και ακύρωση της υπ.αριθμ.62/2018 Απόφασης
Εισηγητής: Θωμάς Σωτρίλλης

ΘΕΜΑ: 6ο Έγκριση Προγραμματισμού Δράσεων Τουριστικής Προβολής για το έτος 2019
Εισηγητής: Δημήτρης Πασχαλίδης

ΘΕΜΑ: 7ο Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΕ Κυκλάδων οικ. έτους 2018
Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης, Ευάγγελος Μαούτσος

ΘΕΜΑ: 8ο Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού ΠΕ Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ: 9ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου για τη Μελέτη, Κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Δονούσα - Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων της.
Εισηγητής: Γιάννης Μαργαρίτης

ΘΕΜΑ: 10ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για τη Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Σέριφο - Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων της.
Εισηγητής: Νικόλαος Βενάκης

ΘΕΜΑ:11ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για τη Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Ανάφη - Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων της.
Εισηγητής: Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ: 12ο Κάλυψη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου του εναπομείναντος ποσού των 75.525€ στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε., μετά την καταβολή του ποσού των 174.475€ που αντιστοιχούσε στο δικαίωμα προτίμησης.
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος

ΘΕΜΑ: 13ο. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικών/Διαβαθμιδικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα:

• 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ, της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακό ΦΥΤΩΡΙΟ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. για το έργο «Έργα και ενέργειες προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα και γαστρονομίας» ως προς το άρθρο 3: Ισχύς και διάρκεια με τη χορήγηση παράτασης ισχύος μέχρι 30/06/2019.

• 2η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγαθονησίου και της ΠΝΑΙ για το έργο «Επέκταση Λιμένα Αγαθονησίου» ως προς τα εξής: άρθρο 1: Αντικείμενο – Σκοπός της Σύμβασης, άρθρο 3: δικαιώματα – Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων και άρθρο 4: Κόστος έργου – τρόπος χρηματοδότησης με την αύξηση του προϋπολογισμού από 219.266,88 € σε 251.000,00 € λόγω επικαιροποίησης της μελέτης.

• 3η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβαση μεταξύ του δήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο.Μεσαναγρού προς Αγ.Θωμά» ως προς το άρθρο 6: διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με την χορήγηση παράτασης ισχύος έως τις 30/09/2019.

• 2η τροποποίηση της διαβαθμιδικής Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χάλκης και της ΠΝΑΙ για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – διάρκεια –Χρονοδιάγραμμα με την χορήγηση παράτασης ισχύος έως τις 04/12/2019 και ως προς το άρθρο 6: Πόροι και Τρόπος Χρηματοδότησης με την αύξηση της χρηματοδότησης από 15.000,00 € σε 40.000,00 €.

• 2η τροποποίηση της Διαβιβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 'ήμου Σύρου-Ερμούπολης για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην περιοχή Καμίνια ν. Σύρου» ως προς το άρθρο 3: ''Ισχύς- Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα'', ήτοι χορήγησης παράτασης μέχρι 15-05-2019.

• 1η τροποποίηση Διαβιβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Μήλου για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευή πλατείας έμπροσθεν Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρυπητής Μήλου» ως προς τo άρθρο 1: ''Ισχύουσες διατάξεις'', το άρθρο 4: ''δικαιώματα Υποχρεώσεις'' και το άρθρο 6: ''Προϋπολογισμός, Πόροι και Τρόπος Χρηματοδότησης'', ήτοι χρηματοδότηση του έργου από το Πρόγραμμα 'ημοσίων Επενδύσεων.

• 1η τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 'ήμου Κέας για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς ν. Κέας» ως προς τo άρθρο 1: ''Ισχύουσες διατάξεις'', το άρθρο 4: ''Δικαιώματα Υποχρεώσεις'', το άρθρο 6:
''Προϋπολογισμός, Πόροι και Τρόπος Χρηματοδότησης'' και το άρθρο 7: ''Επιτροπή Παρακολούθησης'', ήτοι χρηματοδότηση του έργου από το Πρόγραμμα Δ'ημοσίων Επενδύσεων.

• 2η τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για την Εκπόνηση Μελέτης: «Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου - Ερμούπολης " Δημήτριος Βικέλας - Κλειστή Αίθουσα Α» ως προς το άρθρο 5: ''Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης-Χρονοδιάγραμμα'', παράταση ισχύος κατά 6 ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 22/04/2019.
Εισηγητής: Αντώνης Παπούλης, Αντώνης Λούβαρης

ΘΕΜΑ: 14ο Επικύρωση πρακτικών 4ης/15-04-2018, 5ης/14-05-2018 & 6ης/21-07-2018 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ:15ο Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.