Νέο τουριστικό περίπτερο και Γραφείο Τουρισμού στην Κάρπαθο

Τη δημιουργία νέου τουριστικού περιπτέρου και γραφείου τουρισμού αποφάσισε ο Δήμος Καρπάθου, εγκρίνοντας την πρόταση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση, υποδείχθηκε η αξιοποίηση του ακινήτου δημοτικής ιδιοκτησίας στη θέση «Βρουλίδια».

Η ανάγκη της ανωτέρω απόφασης κρίθηκε επιτακτική, λόγω της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης του νησιού, των πολλών υποχρεώσεων της τουριστικής επιτροπής για τη δημιουργία και τη διαφύλαξη των αρχείων, καθώς και για την εξασφάλιση παρακαταθήκης για το μέλλον.

Λόγω της πρόσφατης ένταξης έργου – δημιουργίας πράσινου περίπτερου προϋπολογισμού ύψους 170.000 ευρώ, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την Περιφέρεια, εξετάζοντας τις προδιαγραφές της μελέτης, το ανωτέρω ακίνητο θεωρήθηκε ιδανικός χώρος για τη συνύπαρξη τόσο του πράσινου περιπτέρου, όσο και του τουριστικού γραφείου, κυρίως λόγω της τοποθεσίας του, του μεγέθους του, της καταλληλόλητας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη ανακατασκευής, αλλά και ότι το ακίνητο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Καρπάθου.

Παράλληλα, είναι σημαντικό το γεγονός ότι θα αναδειχθεί και θα αξιοποιηθεί ένα από τα λίγα αξιόλογα κτήρια τα οποία διασώζονται από το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, ενώ τα ανταποδοτικά οφέλη θα είναι πολλαπλάσια για το νησί, καθώς είναι ένα πρωτοποριακό περίπτερο, το οποίο θα συμβάλει στην παγκόσμια προβολή της Καρπάθου.