Οικόπεδα και διαμερίσματα  θα πουλήσει η Εθνική Τράπεζα

Αρκετά ακίνητα που βρίσκονται στο νησί της Ρόδου πρόκειται να εκποιήσει η Εθνική Τράπεζα.
Ειδικότερα, η εκποίηση αυτή αφορά ακίνητα που ανήκουν στην ιδιοκτησία της τράπεζας και είναι τα εξής:

Αγροτεμάχια

Αρκετά ακίνητα που βρίσκονται στο νησί της Ρόδου πρόκειται να εκποιήσει η Εθνική Τράπεζα.
Ειδικότερα, η εκποίηση αυτή αφορά ακίνητα που ανήκουν στην ιδιοκτησία της τράπεζας και είναι τα εξής:

Αγροτεμάχια
Δημοτική Ενότητα Λινδίων, θέση  "ΠΕΥΚΟΙ", επί Ανώνυμης Αγροτικής οδού. Αγροτεμάχιο,  Κτηματολογικής  Μερίδας  604Η,  έκτασης 4.015,00 τ.μ. (μετά από επιμέτρηση) και  4.000,00 τ.μ. (κατά τον τίτλο).
76.000,00
04-10-2018

Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου, Οικισμός "Μαλώνας", επί Ανώνυμης Αγροτικής οδού. 50% εξ' αδιαιρέτου αγροτεμαχίου, Κτηματολογικής Μερίδας 3391Α, έκτασης 4.191,35 τ.μ. (μετά από επιμέτρηση) και 4.232,00 τ.μ. (κατά τον τίτλο)
7.000,00
08-10-2018

Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου, Οικισμός "Μαλώνας", επί Ανώνυμης Αγροτικής  οδού. 50% εξ' αδιαιρέτου αγροτεμαχίου, Κτηματολογικής. Μερίδας 3391Β, έκτασης 4.126,97 τ.μ. (μετά από επιμέτρηση) και 4.108,00 τ.μ. (κατά τον τίτλο).
7.000,00
08-10-2018

Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου, Οικισμός "Μαλώνας". Αγροτεμάχιο,  Κτηματολογικής  Μερίδας  3391Γ,  έκτασης 4.554,44 τ.μ. (μετά από επιμέτρηση) και  4.512,00 τ.μ. (κατά τον τίτλο).
14.000,00
08-10-2018
Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου, Οικισμός "Μαλώνας", επί Ανώνυμης Αγροτικής οδού. Αγροτεμάχιο,  Κτηματολογικής  Μερίδας  3391Δ, έκτασης 4.506,27 τ.μ. (μετά από επιμέτρηση) και 4.469,00 τ.μ. (κατά τον τίτλο).
17.200,00
08-10-2018

Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου, Οικισμός "Μαλώνας". 50%  εξ'  αδιαιρέτου  τριών  (3)  ανεξάρτητων,  μη όμορων   μεταξύ   τους,   αγροτεμαχίων, Κτηματολογικής Μερίδας 3391, έκτασης (μετά από επιμέτρηση)  4.112,50  τ.μ.,  4.000,00  τ.μ.  και 4.586,34 τ.μ. αντίστοιχα και συνολικής (κατά τον τίτλο) έκτασης 12.719,00 τ.μ.
66.000,00
08-10-2018

Δημοτική Κοινότητα  Ρόδου, Συνοικία  "Άγιοι  Ανάργυροι",  επί  των  οδών Λευκωσίας αριθ. 80 και Παν. Ροδίου. Διαμέρισμα ισογείου, υπό στοιχεία (Ι-1), εμβαδού 91,16 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 4,09% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 2.150,00 τ.μ
69.000,00
05-10-2018

Δημοτική Κοινότητα Ρόδου, θέση "ΚΟΒΑ", επί της οδού Βολονάκη αριθ. 81. Διαμέρισμα  Α'  ορόφου,  υπό  στοιχεία  (Α-3), εμβαδού  26,00  τ.μ.,  με  ποσοστό  συνιδιοκτησίας 3,44% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 550,00 τ.μ.
15.000,00
10-10-2018

Δημοτική Κοινότητα Ρόδου, θέση "ΚΟΒΑ", επί της οδού Βολονάκη αριθ. 81. Διαμέρισμα  Α'  ορόφου,  υπό  στοιχεία  (Α-4), εμβαδού  26,20  τ.μ.,  με  ποσοστό  συνιδιοκτησίας 3,44% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 550,00 τ.μ.
14.500,00
10-10-2018

Δημοτική Κοινότητα Ρόδου, θέση "ΚΟΒΑ", επί της οδού Βολονάκη αριθ. 81.  Διαμέρισμα  Α'  ορόφου,  υπό  στοιχεία  (Α-5), εμβαδού  26,00  τ.μ.,  με  ποσοστό  συνιδιοκτησίας 3,44% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 550,00 τ.μ.
14.500,00
10-10-2018

Δημοτική Κοινότητα Ρόδου, θέση "ΚΟΒΑ", επί της οδού Βολονάκη αριθ. 81. Διαμέρισμα  Α'  ορόφου,  υπό  στοιχεία  (Α-6), εμβαδού  33,10  τ.μ.,  με  ποσοστό  συνιδιοκτησίας 4,56% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 550,00 τ.μ.
19.000,00
10-10-2018

Δημοτική  Ενότητα  Λινδίων, Τοπική   Κοινότητα   Καλάθου,   θέση "ΤΡΟΥΛΛΟΣ", επί Ανώνυμης Αγροτικής οδού. Μεζονέτα Α' ορόφου  εμβαδού  54,00  τ.μ.  με  ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 11,62 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33% επί γηπέδου έκτασης 4.050,00 τ.μ., εντός του οποίου υπάρχει πισίνα επιφάνειας 62,70 τ.μ.
180.000,00
09-10-2018

Δημοτική  Ενότητα  Καλλιθέας, Τοπική  Κοινότητα  Κοσκινού,  επί  της Επαρχιακής οδού Κοσκίνου –Ρόδου. Μεζονέτα  που  αποτελείται  από  υπόγειο  χώρο κυρίας χρήσης εμβαδού 69,55 τ.μ., υπόγειο χώρο βοηθητικής  χρήσης  εμβαδού 4,23  τ.μ.,  ισόγειο εμβαδού 73,80 τ.μ., Α' όροφο εμβαδού 66,25 τ.μ. και  σοφίτα  εμβαδού  62,84  τ.μ.,  με  ποσοστό συνιδιοκτησίας 7,28% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 7.820,00 τ.μ.
180.000,00
10-10-2018

Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων, Τοπική Κοινότητα   Παστίδας, θέση «ΚΗΠΟΥΛΙΑ», επί Ανώνυμης Δημοτικής οδού. Μεζονέτα που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 68,28 τ.μ. και Α' όροφο εμβαδού 68,28 τ.μ., με ποσοστό  συνιδιοκτησίας 49,74%  επί  οικοπέδου έκτασης 300,00 τ.μ.
105.500,00
10-10-2018

Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων, Τοπική   Κοινότητα   Παστίδας,   θέση  «ΚΗΠΟΥΛΙΑ», επί Ανώνυμης Δημοτικής οδού. Μεζονέτα που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 68,28 τ.μ. και Α' όροφο εμβαδού 68,28 τ.μ., με ποσοστό  συνιδιοκτησίας  50,26%  επί  οικοπέδου συνολικής έκτασης 300,00 τ.μ.
96.000,00
10-10-2018

Τοπική  Κοινότητα  Σορωνής,  επί  Ανωνύμου Δημοτικής οδού, (Ο.Τ. 76). Ημιτελής (στο στάδιο σκελετού) ισόγεια οικοδομή  εμβαδού 73,08 τ.μ., σε οικόπεδο υπό στοιχεία (Α-3), έκτασης  248,75  τ.μ.,  που  αποτελεί  τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου έκτασης 1.531,03 τ.μ.
43.000,00
08-10-2018

Δημοτική  Ενότητα  Καμείρου, Τοπική  Κοινότητα  Σορωνής,  επί  Ανωνύμου Δημοτικής οδού, (Ο.Τ. 76). Ημιτελής(στο στάδιο σκελετού) ισόγεια οικοδομή εμβαδού 73,53 τ.μ., σε οικόπεδο υπό στοιχεία (Α-4),  έκτασης  247,71  τ.μ.,  που  αποτελεί  τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου έκτασης 1.531,03 τ.μ.
43.000,00
08-10-2018

Δημοτική  Ενότητα  Καμείρου, Τοπική  Κοινότητα  Σορωνής,  επί Ανωνύμου Δημοτικής οδού, (Ο.Τ. 76). Ημιτελής (στο στάδιο  σκελετού)  διώροφη οικοδομή  που  αποτελείται  από  ισόγειο  εμβαδού 73,98 τ.μ. και Α' όροφο εμβαδού 73,98 τ.μ., σε οικόπεδο υπό στοιχεία (Α-5) έκτασης 245,90 τ.μ., που  αποτελεί  τμήμα  μεγαλύτερου  οικοπέδου έκτασης 1.531,03 τ.μ.
51.000,00
08-10-2018

Οικόπεδα
Συνοικία "Άγιος  Γεώργιος"  επί  της  οδού Αυστραλίας αριθ. 14 (Ο.Τ. 188). Ενιαία  οικοπεδική  έκταση,  που  αποτελείται  από πέντε  (5)  όμορα  συνεχόμενα  οικόπεδα  έκτασης (μετά  από  επιμέτρηση)  349,86  τ.μ.,  65,05  τ.μ., 115,33 τ.μ. 648,09 τ.μ., 607,52 τ.μ. και έκτασης (κατά τον κτηματολογικό τίτλο) 350,00 τ.μ., 67,00 τ.μ.,  116,00  τ.μ.,  662,00  τ.μ.  και  613,00  τ.μ. αντίστοιχα.
1.200.000,00
11-10-2018

Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων, Δημοτική  Κοινότητα  Μαριτσών,   θέση "ΠΟΡΤΕΛΟ". Οικόπεδο έκτασης 850 τ.μ.
17.500,00
11-10-2018

Τοπική  Κοινότητα  Σορωνής,  επί  Ανωνύμου Δημοτικής οδού, (Ο.Τ. 76). Οικόπεδο υπό στοιχεία (Α-1), έκτασης 281,04 τ.μ., που  αποτελεί  τμήμα  μεγαλύτερου  οικοπέδου έκτασης 1.531,03 τ.μ.
30.000,00
09-10-2018

Τοπική  Κοινότητα  Σορωνής,  επί  Ανωνύμου Δημοτικής οδού, (Ο.Τ. 76). Οικόπεδο υπό στοιχεία (Α-2), έκτασης 252,91 τ.μ., που  αποτελεί  τμήμα  μεγαλύτερου  οικοπέδου έκτασης 1.531,03 τ.μ.
25.000,00
09-10-2018