Α ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου: Νέα άρνηση του υπουργείου παιδείας για λειτουργία ολιγομελών τμημάτων στη Ρόδο

H Α ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου καταγγέλλει την Αθηνοκεντρική και αντινησιωτική συμπεριφορά του υπουργείου παιδείας.

Η απόφαση αυτή αδικεί την περιοχή μας αφού και στη τελευταία έγκριση ολιγομελών (20-9-18), περιείχε ολιγομελή τμήματα ΕΠΑΛ της Αθήνας, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν οι ίδιες ειδικότητες σε άλλα κοντινά ΕΠΑΛ που απέχουν μόλις 3-10 χιλιόμετρα, κάτι που δεν έκανε στη περιοχή μας

Η καταγγελία αφορά την μη έγκριση ολιγομελών τμημάτων ειδίκευσης:

* Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

* Γραφικών Τεχνών

Τα παραπάνω τμήματα βρίσκονται στην Γ’ τάξη του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου. Πιο συγκεκριμένα οι ειδικότητες αυτές δεν υπάρχουν σε άλλο ΕΠΑΛ της πόλης της Ρόδου.

Οι μαθητές/τριες αυτού του ΕΠΑΛ στην καλύτερη περίπτωση (Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών) θα υποχρεωθούν να φοιτήσουν στο ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου το όποιο λειτουργεί στον απογευματινό κύκλο (14.00-19.30) με ότι συνεπάγεται για μαθητές της δυτικής πλευράς του νησιού.

Επίσης καταγγέλλει το κλείδωμα εγγραφής νέων μαθητών/τριων μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-eggrafes μαθητές/τριες που ήθελαν να εγγραφούν στο τομέα Β’ μηχανολό-γων του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου, η πλατφόρμα κλείδωσε στους 56 μαθητές από τις 3η Σεπτεμβρί-ου 2018.

Στην προσπάθεια τους να πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική εγγραφή στον συ-γκεκριμένο τομέα λάμβαναν το μήνυμα ότι αυτός έχει συμπληρώσει τον ανώτερο αριθμό μαθητών/τριων, αναγκάζοντας τους τελικά να εγγραφούν σε τομείς που δεν ήθελαν

Οι παραπάνω μεθοδεύσεις θα αναγκάσουν τους μαθητές/τριες των Επαγγελματικών Λυ-κείων είτε να αναθεωρήσουν την αρχική τους επιλογή υποχρεώνοντας τους να αλλάξουν ειδικότητα, είτε να μετακινηθούν σε άλλη σχολική μονάδα μακριά από τον τόπο διαμονής τους.

Καλούμε τους συναδέλφους τους μαθητές/τριες και τους γονείς να αντισταθούν στις μεθο-δεύσεις του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης, που διαλύουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση και περιθωριοποιούν χιλιάδες μαθητές/τριες. Επιτέλους η κυβέρνηση να σε-βαστεί την νησιωτικότητα τουλάχιστον στην Επαγγελματική Εκπαίδευση!