Πρόγραμμα κατάρτισης  για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα στα Δωδεκάνησα

Το Περιφερειακό Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. Δωδεκανήσου ενημερώνει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ότι πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο: «Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (social media)», διάρκειας 50 ωρών (30 ώρες διά ζώσης και 20 ώρες εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας).

Το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται στα social media, στις δυνατότητές τους, στους ενδεδειγμένους τρόπους χρήσης τους και αξιοποίησής τους στους χώρους εργασίας, στους κινδύνους που εγκυμονούν, στις προοπτικές τους.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εδώ: https://www.inegsee.gr/aitisi.

Για την επιλογή των εκπαιδευομένων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Περιφερειακού ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Δωδεκανήσου, Γ. Μαύρου 7, Ζέφυρος, Ρόδος, 85100, τηλ. επικοινωνίας: 22410-70408.