Καινοτομίες και συνεργασίες απαιτούνται για την γεωργία

«Η ελληνική γεωργία χρειάζεται την εισαγωγή της καινοτομίας και της συνεργασίας όσο περισσότερο από ποτέ και αυτός είναι ένας βασικός στόχος του μέτρου» υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης που βρέθηκε την Πέμπτη στη Ρόδο για να πάρει μέρος σε ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014- 2020.

 

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια, ο κ. Κασίμης εξήγησε τους στόχους του μέτρου και τις αλλαγές στην ΚΑΠ, επισημαίνοντας ότι η χώρα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις προκλήσεις και να βελτιώσει τον τομέα της γεωργίας, ενώ πρόσθεσε ότι η εφαρμογή του αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, κάτι που σήμερα λείπει.


Αρχικά ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Φιλήμονας Ζαννετίδης κατά το χαιρετισμό του υπογράμμισε ότι η πολιτεία οφείλει στα νησιά γι΄αυτό και θα πρέπει στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε ότι αφορά τα αιτήματα που καταθέτουν τα νησιά, αν και όπως τόνισε σε ότι αφορά τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα υπάρχει  θετική ανταπόκριση από το γενικό γραμματέα.


Ακολούθως ο γενικός γραμματέας αγροτικής πολιτικής αναφερόμενος στα χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας μίλησε για το πρόβλημα της χαμηλής ανταγωνιστικότητας και των διαρθρωτικών προβλημάτων που έχει ο τομέας για τα οποία όπως είπε υπάρχουν ιστορικοί λόγοι γύρω από το πως δημιουργήθηκαν, προσθέτοντας ότι δεν ελήφθησαν μέτρα για την αντιμετώπισή τους.


Αναφερόμενος στο μέτρο 16 δήλωσε τα εξής: «Ένας βασικός στόχος του μέτρου αυτού έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ελληνική γεωργία χρειάζεται την εισαγωγή της καινοτομίας και της συνεργασίας περισσότερο από ποτέ. Και αυτό γιατί βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.


Πρώτη κρίσιμη περίοδος είναι αυτή γιατί ενόψει της συζήτησης για τη νέα ΚΑΠ πρέπει οπωσδήποτε να στοχεύσουμε στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας και την επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων στην παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων και προστιθέμενης αξίας μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικής που στοχεύει σε στροφή προς την ποιότητα.


Η νέα ΚΑΠ θα συνδέσει στόχους πολιτικής με αποτελέσματα και επιδόσεις και με βάση αυτές τις επιδόσεις θα γίνεται και η χρηματοδότηση. Και μάλιστα σε μία περίοδο που ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ θα μειωθεί. Η απάντηση σε αυτό θα είναι να γίνει κάποιος πιο ανταγωνιστικός, να μειώσει το κόστος παραγωγής, να αυξήσει την παραγωγή και την προστιθέμενη αξία καθώς είμαστε από τις χώρες που έχουν τη μικρότερη παραγόμενη προστιθέμενη αξία στη γεωργία. Αυτή είναι μία μεγάλη πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε.


Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι αυτή που συνδέεται με τις εξελίξεις στην παγκόσμια ζήτηση αγροτικών προϊόντων. Τα επόμενα χρόνια θα εκτοξευθεί η ζήτηση για αγροτικά προϊόντα και η πρόκληση για εμάς είναι να είμαστε παρόντες!.


Πως μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε την καινοτομία και τη συνεργασία σε αυτή την κατεύθυνση; Η Ελλάδα έχει εξαιρετικές επιδόσεις στην Ευρώπη στο πεδίο της έρευνας. Τι λείπει όμως; Λείπει η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Λείπει δηλαδή η εφαρμοστική διάσταση του ερευνητικού αποτελέσματος.


Εδώ επιχειρούμε να συνδέσουμε το ερευνητικό αποτέλεσμα με την παραγωγή. Αυτό είναι το μέτρο. Δε χρηματοδοτεί το μέτρο αυτό τη βασική έρευνα. Είναι η χρηματοδότηση της πιλοτικής εφαρμογής του ερευνητικού αποτελέσματος στην πράξη δηλαδή στην παραγωγή. Και θα δημιουργηθεί μία επιχειρησιακή ομάδα η οποία θα δουλέψει για την πιλοτική εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων.


Είναι από τη φύση του ένα καινοτόμο μέτρο, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στις τεχνικές καινοτομίες αλλά διευρύνεται και στις οργανωτικές και κοινωνικές καινοτομίες. Παράλληλα χτίζεται και η κουλτούρα της συνεργασίας κάτι που επίσης λείπει από την ελληνική κοινωνία.


Τα επόμενα χρόνια η στήριξη της καινοτομίας είναι προτεραιότητα για την ΕΕ και την ΚΑΠ. Είμαστε σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένοι από την πορεία του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και με όρους προκηρύξεων και με όρους απορρόφησης».


Στο πλαίσιο περαιτέρω ενημέρωσης ο κ. Κασίμης, παρουσίασε στοιχεία γύρω από τις επιδόσεις της χώρας μας στο συγκεκριμένο αντικείμενο λέγοντας τα εξής: «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 83% των δεσμεύσεων από τους πόρους του προγράμματος. Έχουμε ξεπεράσει κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες τον κοινοτικό μέσο όρο απορρόφησης των πόρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.


Την περασμένη χρονιά η Ελλάδα είχε μετά τη Γαλλία τον υψηλότερο βαθμό απορρόφησης πόρων από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Είμαστε αποφασισμένοι να μάθουμε να χτίζουμε μία κουλτούρα συνέπειας…


Μέχρι το τέλος του χρόνου θα κλείσουμε την αξιολόγηση και θα κάνουμε εντάξεις του μέτρου της μεταποίησης. Αυτό είναι δημόσια δέσμευση. Θα κλείσουμε τα σχέδια βελτίωσης και θα πάμε στην αξιολογησή τους.


Σημειώνεται ότι η ενημερωτική συνάντηση την οποία παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο διευθυντής της ΑΝΔΩ Κώστας Ζήφος, ο διευθυντής αγροτικής οικονομίας Γιάννης Πουλής, ο εκτελεστικός γραμματέας Μιχάλης Τσουβαλάς, ο γραμματέας νομαρχιακής επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ νότιας Δωδεκανήσου Αντώνης Αποστολίδης υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι φορέων διοργανώθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ), από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) - Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ (ΕΥΕ ΠΑΑ) - Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου.

 

Η γεφύρωση μεταξύ των παραγωγικών φορέων και της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας μέσω του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ αποτελεί σημαντική πρόκληση προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα (γεωργικές & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις), αλλά και στον τομέα των τροφίμων.


Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, η μείωση του κόστους παραγωγής τους, καθώς και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που εστιάζουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

 

ΦΩΤΟ: Τάκης Μιχαηλίδης