Πέντε ψηφοδέλτια στις εκλογές για το ΠΥΣΠΕ της Δωδεκανήσου

Ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι για τις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν σε ό,τι αφορά τους αιρετούς εκπροσώπους στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου.

Οι εκλογές θα γίνουν στις 7 Νοεμβρίου και υποψήφιοι ανά συνδυασμό είναι οι εξής:
Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ (Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                         ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ           ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
1. ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)                         ΣΑΒΒΑΣ                        13ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ
2. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     15o Ν/Γ ΡΟ∆ΟΥ
3. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
   (ΡΕΝΑ)                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ                        6ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ
4. ΞΥΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΧΡΥΣΑ)            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ             6ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ
5. ΠΑΝΟΥ ΜΑΡ∆ΙΤΣΑ                             ΣΤΕΦΑΝΟΣ                     ∆.Σ. ΠΑΣΤΙ∆ΑΣ

6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      1ο ∆.Σ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
7. ΠΑΠΑΤΣΙΜΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΣΤΑΥΡΟΣ                         ∆.Σ. ∆ΙΜΥΛΙΑΣ
8. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  (ΓΙΟΛΑ)   ΑΓΓΕΛΟΣ                        ∆.Σ. ΚΑΛΑΒΑΡ∆ΩΝ
9. ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                   15ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ

Β. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     
                  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ           ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                1ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ
2. ΓΙΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ                         ΑΝΤΩΝΙΟΣ                       Ν/Γ ΠΑΣΤΙ∆ΑΣ
3. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ             ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                  15ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ
4. ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΛΕΥΘEΡΙΑ                  ΣΑΒΒΑΣ                            12ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ
5. ΤΖΑΤΖΑΚΗ ΦΑΝΗ                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                     17ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ
6. ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      1ο ∆.Σ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Γ. ∆.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ∆ημοκρατική Ανεξάρτητη Κί́νηση
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ωδεκανήσου
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     
                      ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ                ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
1. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                           3ο ∆.Σ. ΙΑΛΥΣΟΥ
2. ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ  (ΝΙΤΣΑ)             ΣΑΒΒΑΣ                               3ο Ν/Γ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
3. ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           ΑΝΤΩΝΙΟΣ                           ∆.Σ. ΣΓΟΥΡΟΥ
4. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΣΤΥΛΙΑΝΗ    ΑΝΤΩΝΙΟΣ                1ο Ν/Γ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ
5. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ                    18ο Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ
6. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)    ΙΩΑΝΝΗΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ (5/ΕΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑ
                                                                                                             ΣΤΟ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ)

7. ΖΗΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΝΑ (ΣΟΥΛΑ)                ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                 ∆.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ
8. ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)              ΝΙΚΟΛΑΟΣ                    2ο ∆.Σ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ
9. ΚΟΖΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   1ο Δ.Σ. ΙΑΛΥΣΟΥ
10. ΚΟΛΙΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                         4ο Ν/Γ ΚΩ
11. ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (ΜΠΕΤΥ)            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    Ν/Γ ΜΑΣΣΑΡΩΝ
12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΩΜΑΣ                                  ΙΩΑΝΝΗΣ                            Δ.Σ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ
13. ΛΑΖΑΚΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                     Δ.Σ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ
14. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                      Δ.Σ. ΜΑΛΩΝΑΣ
15. ΠΑΡΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     Δ.Σ. ΛΑΡΔΟΥ

∆. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ - ∆Η.ΣΥ./Α.Κ.Ε.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     
                  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ                 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
1.ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                      1ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                ΗΛΙΑΣ                                   1ο ∆.Σ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ
3. ∆ΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                          5ο Δ.Σ. ΚΩ
4. ∆ΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                   ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ                         3ο ∆.Σ. ΑΦΑΝΤΟΥ
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ             ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ                       ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ (5/ΕΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑ
                                                                                                            ΣΤΟ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ)

6. ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                 ΦΙΛΙΠΠΟΣ                            3ο ∆.Σ ΑΦΑΝΤΟΥ
7. ΚΟΡ∆ΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΚΟΝΤΟΣΤΑΒΛΗΣ                ∆.Σ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ
8. ΚΟΡΡΕ ΑΝΝΑ                                    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                       ∆.Σ. ΕΜΠΩΝΑΣ
9. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                     ΜΙΧΑΗΛ                         1ο ∆.Σ. ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
10. ΛΙΒΥ∆ΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          2ο ∆.Σ. ΚΩ
11. ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ                ∆.Σ. ΑΠΕΡΙΟΥ
12. ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                          ∆.Σ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ
13. ΜΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ                               ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                        2ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ

14. ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                        ΜΙΧΑΗΛ                             ∆.Σ. ΛΙΝ∆ΟΥ
15. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ             ΝΙΚΟΛΑΟΣ                        ∆.Σ. ΜΑΣΣΑΡΩΝ
16.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΟΣΧΟΒΙΑ (ΜΟΣΧΑ)    ΣΤΑΜΑΤΗΣ                      14ο ΝΓ ΡΟ∆ΟΥ
17. ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                       7ο ∆.Σ. ΚΩ
18. ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  8ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ
19. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 ΜΗΝΑΣ                       ΚΕ∆∆Υ ΡΟ∆ΟΥ
20. ΤΣΕΡΛΙΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 8ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ
21. ΧΑΤΖΗΣ ΑΡΗΣ                                       ΛΑΜΠΡΟΣ               1ο ∆.Σ.ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

Ε. ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕΤΩΠΟ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     
                       ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ        ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
1. ΒΑΞΟΒΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ                            ΑΡΗΣ                           8ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ
2 ΡΟΓΑΛΙ∆Η ΒΑΡΒΑΡΑ                            ΑΝΤΩΝΙΟΣ                  5ο ∆.Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ
3. ΣΥΜΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ  (ΕΦΗ)    ΙΩΑΝΝΗΣ                  14ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ
4 ΧΑΣΑΠΛΑ∆AΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  1ο ∆.Σ. ΚΩ
5 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ         3ο ∆.Σ. ΙΑΛΥΣΟΥ