Μέρα συνεδρίασης η αυριανή για την ΕΠΣΔ

Αύριο Πέμπτη στις 7 το απόγευμα θα συνεδριάσουν, τα γραφεία της ΕΠΣΔ, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της.

 Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα παρακάτω οκτώ θέματα:
1. Ενημέρωση Προέδρου
2. Επιτροπή Πρωταθλήματος
3. Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης
4. Τεχνική Επιτροπή
5. Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου
6. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
7. Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών
8. Αλληλογραφία - διάφορα