Συνεδριάζει στη Ρόδο το συντονιστικό για σεισμούς και πλημμύρες

Με δύο ενότητες, την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών και αντίστοιχα από τις πλημμύρες, συγκαλείται, την ερχόμενη Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) του Δήμου Ρόδου.

Η συνεδρίαση, κρίνεται σημαντική λόγω ακριβώς της θεματολογίας της και χωρίζεται σε δύο παραρτήματα, όσα και τα θέματα. Σ’ αυτήν, όπως κάθε φορά, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκτός από τους αρμοδίους της Δημοτικής αλλά και της Περιφερειακής Αρχής, εκπρόσωποι όλων των Αρχών και φορέων που εμπλέκονται, όπως της Πυροσβεστικής, της Αστυνομικής Διεύθυνσης, της 95 ΑΔΤΕ, του Λιμεναρχείου, ακόμη του Νοσοκομείου Ρόδου, της ΔΕΔΔΗΕ, του ΕΚΑΒ, της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, της Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης, της Διεύθυνσης Δασών και όλων των εθελοντικών συλλόγων της περιοχής μας που προστρέχουν πάντα στην απευκταία περίπτωση φυσικής καταστροφής.

Αναλυτικά, η συνεδρίαση χωρίζεται στα παρακάτω μέρη:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-Για τους σεισμούς
Στο πρώτο μέρος θα ασχοληθούν με τα εξής:
1. Την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων των υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών, βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους. 

2. Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων που μπορούν να αναλάβουν οι συμμετέχοντες φορείς, με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους και του σχεδιασμού τους σε έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση επικινδυνοτήτων από την εκδήλωση σεισμών. 

3. Την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού πόρων και μέσων των φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση επικινδυνοτήτων από την εκδήλωση σεισμών. 

4. Ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία των φορέων μετά την εκδήλωση σεισμού (διασφάλιση επικοινωνίας - εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας - ασύρματα δίκτυα)

Στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου της τηλεποικοινωνιακής υποστήριξης του Δημάρχου, θα πρέπει να εξεταστεί και αποσαφηνιστεί η δυνατότητα άμεσης συμβολής των κατά τόπους εθελοντικών οργανώσεων που είναι ενταγμένες στο μητρώο της ΓΓΠΠ στον τομέα δράσης των τηλεπικοινωνιών (ραδιοερασιτέχνες).

5. Τον προγραμματισμό και τη διενέργεια επιχειρησιακών ασκήσεων (επί χάρτου ή πεδίου) σε περίπτωση σεισμού για την εκπαίδευση στελεχών των φορέων. 

6. Την ενημέρωση των πολιτών 

Σημειώνεται ότι, οι αποφάσεις και τα πρακτικά του ΣΤΟ, θα διαβιβαστούν με ευθύνη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας καθώς και στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης, για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας και διαλειτουργικότητας με μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ακόμη, τα μέλη του ΣΤΟ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στις ασκήσεις που οργανώνει το Ινστιτούτο Γεωδυναμικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών Κρίσεων του ΕΚΠΑ, και το Δήμο Ρόδου, με τη συμμετοχή της Π.Υ.Ρ. της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, του Λιμενικού Σώματος, της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ και Εθελοντικών Οργανώσεων.  

Αυτές είναι:
Α’ άσκηση, Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, 21.00 - 23.00, “Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου”. 

Β’ άσκηση Λίνδος, Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, 11.00-13.00, “Άσκηση εκκένωσης παραλίας έπειτα από σεισμό και επερχόμενο τσουνάμι”.

Όπως επισημαίνεται, οι παραπάνω ασκήσεις πεδίου, έχουν σαν αντικειμενικό σκοπό από πλευράς Δήμου Ρόδου την εφαρμογή του Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών για σεισμό, εκκένωσης και εκτίμησης τρωτότητας και διαδικασιών εκκένωσης χώρων με χρήση τεχνολογιών αιχμής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-Για τις πλημμύρες
Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται τα παρακάτω θέματα:
1. Ετοιμότητα των Υπηρεσιών του Δήμου που εμπλέκεται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας. 

2. Ενημέρωση του σώματος για τη χαρτογράφηση του κινδύνου πλημμύρας στο δήμο Ρόδου. (Εισηγητής: Hλίας Β. Αργύρης, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δ. Ρόδου).

3. Συντονισμός δράσεων Πολιτικής Προστασίας μεταξύ όλων των λοιπών φορέων σε επίπεδο Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. (Παρουσίαση των φορέων μελών του Σ.Τ.Ο.)

4. Λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. (Προτάσεις και αποφάσεις)

5. Ενημέρωση των πολιτών.