Λεξιστορείν: Μην ζυγώνεις!

Η λέξη ζυγώνω προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρήμα ζυγώ με πρώτη σημασία  «τοποθετώ κάτω από ζυγό, συνάπτω, συνδέω» και μεταφορικά «υποδουλώνω, υποτάσσω».

Η μείωση της απόστασης, το «πλησίασμα» των ζώων που ζεύονταν κάτω από τον ίδιο ζυγό ήταν ο λόγος που το ρήμα απέκτησε   τη σημερινή του σημασία «πλησιάζω κάποιον».