Ο νεαρός Α. Παπαγαπητός πρωταθλητής Δωδεκανήσου στο τέννις

ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ Ρ.Ο.Α.

Ο ΝΕΑΡΟΣ Α. ΠΑΠΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΝΕΔΕΙΧΘΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΝΝΙΣ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Δ.Π.Δ.


Εις τα εντευκτήρια του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαιρίσεως επραγματοποιήθη ο τελικός του πρωταθλήματος Δωδεκανήσου τέννις μεταξύ των Αντωνίου Παπαγαπητού και Ι. Μαννασή. Πρωταθλητής ανεκηρύχθη και πάλιν ο Α. Παπαγαπητός αφού εκέρδισε τον αντίπαλό του με 3-0 σετ (6-3, 6-1, 6-3).

Ο Παπαγαπητός κατέκτησεν το υπό του προέδρου της κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλή αθλοθετηθέν βαρύτιμον κύπελλον.

Επίσης κατέκτησε το κύπελλον του ΡΟΑ.

Διά τον διπλούν ανδρών το ζεύγος Α. Παπαγαπητού - Σ. Δεληγιάννη κατέλαβε την πρώτη θέση νικήσαν στον τελικόν το ζεύγος Ν. Λουϊζίδη - Σουλούνια με 6-4, 7-9, 6-3, 6-4.

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Δ.Π.Δ.

Γενομένων αρχαιρεσιών του Συνδέσμου επισήμων διαιτητών ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου εξελέγησαν οι κ.κ. Α. Παπαδόπουλος, Σπανός, Μερκουρίου Ξανθός και Γεωργαλλίδης.
Την εξελεγκτικήν επιτροπήν αποτελούν οι κ.κ. Καραζόπουλος, Σταμούλης και Πιπίνος.


ΦΟΡΤΙΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Διά του δεξαμενοπλοίου “Δέμαν” εκομίσθησαν χθες 450 τόννοι πετρελαίου.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Δ. ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΞΑΓΩΓΑΣ ΟΙΝΩΝ
Σήμερον αναχωρεί εις Αθήνας, ο κ. Παντ. Παντελλίδης, ως εκπρόσωπος της ΕΓΣΔ, προκειμένου να μετάσχη συνεδριάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κοινοπραξίας Χλωροσταφυλιτών οίνων. Κατά την εν λόγω συνεδρίασιν θα εξετασθούν ζητήματα εξαγωγών.

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΡΟΔΟΥ
Ως πληροφορούμεθα η παρακολούθησις της Σχολής Ξεναγών είναι ελευθέρα εις τους κατόχους αδείας εξηγητού ή διερμηνέως ή εις τους επιθυμούντας να λάβουν άδειαν. Οι ενδιαφερόμενοι δέον όπως υποβάλουν εις την διεύθυνσιν του ΕΟΤ τα εξής πιστοποιητικά:

Aπολυτήριον Εξαταξίου δημοτικού σχολείου, πιστοποιητικόν μητρώου αρρένων, πιστοποιητικόν εκπληρώσεως στρατιωτ. υποχρεώσεων, πιστοποιητικόν της αστυνομίας ηθών και πιστοποιητικόν εισαγγελίας.

Αι θήλεις δέον να έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας των.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΔΟΘΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Καρπάθου προχθές ετελέσθη εκεί Δοξολογία επί τη επετείω της Απελευθερώσεως της νήσου. Σχετικώς ωμίλησεν ο δικηγόρος κ. Χιωτάκης, ακολούθως δε ενεκρίθη ψήφισμα συμπαραστάσεως προς τον αγωνιζόμενον Κυπριακόν λαόν.

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Δι’ εγκυκλίου του κοινοποιηθείσης προς τας Επιθεωρήσεις Εκπαιδεύσεως ο Υπουργός της Παιδείας κ. Βογιατζής, συνιστά όπως ούτοι εκδώσουν σχετικάς εντολάς προς τους γυμνασιάρχας και διευθυντάς δημοτικών σχολείων, ώστε οι μαθηταί και αι μαθήτριαι να εκκλησιάζονται τακτικά.

Η “ΓΚΡΗΚ ΛΑΪΝ” ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ

ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ


Ως πληροφορούμεθα η “Γκρήκ Λάϊν” σκέπτεται όπως διευρύνη την εις την Ελλάδα δράσιν της.
Ούτω κατά τας αυτάς πληροφορίας μελετά την δυνατότητα της χρησιμοποιήσεως ιδίων επιβατηγών πλοίων κλάσεως, διά των οποίων θα προωθή εις τας τουριστικάς νήσους του Αιγαίου και την Ρόδον, τους εκ των επιβατών του υπερωκεανίου “Ολυμπία”, οι οποίοι φθάνουν εις την Ελλάδα διά αναψυχήν και τουρισμόν.