Λεξιστορείν: Το καθήκον!

Ως καθήκον ονομάζουμε  αυτό που  επιβάλλεται από ένα σύστημα ηθικών αξιών και ρυθμίζει τις ενέργειες του ατόμου, την υποχρέωση που απορρέει από νόμο, κανονισμό, σύμβαση κτλ. και που γίνεται αποδεκτή  ως ηθική επιταγή.

Η λέξη αποτελεί ουσιαστικοποιημένη μετοχή του ρήματος καθήκω (κατά + ήκω) που σημαίνει «κατέρχομαι, φθάνω» και κατ’ επέκταση «έρχομαι την κατάλληλη στιγμή, είμαι ταιριαστός» (άρα καθήκον = αυτό που είναι ηθικά  αρμόζον και ταιριαστό  να κάνουμε).