Λεξιστορείν: Το επιδόρπιο!

Σήμερα ως επιδόρπιο χαρακτηρίζουμε το φαγητό ή το  γλυκό που προσφέρονται μετά το κυρίως γεύμα.

Στην αρχαιότητα είχε μια πιο ευρεία έννοια και σήμαινε καθετί κατάλληλο  για χρήση στο τέλος του  δείπνου (π.χ. επιδόρπιο ύδωρ).

Παράγεται από τις λέξεις επί (=μετά) + δόρπον (= το απογευματινό γεύμα μετά τη δύση του ηλίου).