Λεξιστορείν: Η πατρίδα!

Η  γη  των πατέρων, των προγόνων, ο τόπος της γέννησης και καταγωγής κάποιου ονομάζεται πατρίδα.

Η λέξη ξεκίνησε από τον τύπο πάτρια, το θηλυκό του επιθέτου πάτριος σε εκφράσεις όπως πατρίς γαία, πατρίς πόλις κτλ.

Στη συνέχεια η λέξη εξελίχθηκε σε πατρίς, ουσιαστικοποιήθηκε  κι απαντά  μόνη της ήδη από τον Όμηρο.

Εύκολα καταλαβαίνουμε πως  έχοντας μέσα της τη  ρίζα της λέξης πατήρ, η λέξη πατρίδα σημαίνει κατά λέξη τον τόπο που κληρονομούμε από τον πατέρα μας.