Ψεκασμοί  για τον δάκο στην Κω

Από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινούν δολωµατικοί ψεκασµοί των ελαιοδένδρων για την καταπολέµηση του ∆άκου της ελιάς από τις 10 Οκτωβρίου 2018, οι οποίοι θα διαρκέσουν περίπου µέχρι την 18η Οκτωβρίου 2018 σε όλες τις ∆ηµοτικές Κοινότητες της νήσου Κω.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν ανοιχτά τα αγροκτήµατά τους όσα είναι περιφραγµένα, αλλά και να παρευρίσκονται σε αυτά, όσοι επιθυµούν, προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν παράπονα.

Παρακαλούνται οι µελισσοκόµοι και οι κτηνοτρόφοι να αποµακρύνουν τα µελισσοσµήνη τους και τα ζώα τους από τις ψεκαζόµενες περιοχές προς αποφυγή τυχόν δηλητηριάσεων.

Επίσης παρακαλούνται οι βιοκαλλιεργητές ελιάς να επισηµάνουν µε κόκκινη ταινία τα ελαιοκτήµατά τους περιµετρικά για να αποφευχθεί τυχόν ψεκασµός από τα συνεργεία ψεκασµού δακοκτονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας Π.Ε. Κω τηλ. (2242057910 & 2242057946) και στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδ/σου- Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου στη Ρόδο, τηλ. 2241364927, 2241364926 και 2241364912.