Λεξιστορείν: Ο πρεσβύτερος!

Ο όρος πρεσβύτερος  αναφέρεται κυριολεκτικά σε ένα άτομο γεροντότερο, μεγαλύτερο σε ηλικία από κάποιο άλλο.

Η λέξη αποτελεί συγκριτικό βαθμό της λέξης  πρέσβυς = ο ηλικιωμένος.

Λόγω της μεγάλης (συνήθως)  ηλικίας των ιερωμένων πέρασε και στη  θρησκευτική ορολογία για να δείξει το σεβασμό προς τον ιερέα αλλά και προς τη  σύζυγό του που ονομάζεται πρεσβυτέρα.

Από τη  λέξη αυτή δημιουργήθηκε η λατινική presbyter που στην αγγλική γλώσσα μετατράπηκε σε priest.