Λεξιστορείν: Το έτερον ήμισυ!

Η φράση ως γνωστόν δηλώνει τον/τη σύζυγο. Η ιστορία της όμως είναι πανάρχαια και προέρχεται από το συμπόσιο του Πλάτωνα.

Εκεί ο Αριστοφάνης ανέφερε το μύθο των στρογγυλών ανθρώπων : οι πρώτοι άνθρωποι είχαν στρογγυλό σχήμα με 4 πόδια, 4 χέρια και 2 πρόσωπα.

Ήταν αλαζόνες και τόλμησαν να τα βάλουν με τους θεούς.

Τότε ο Δίας τους τιμώρησε χωρίζοντας τους στη μέση , με τα μισά μέλη και με τη μισή δύναμη, δημιουργώντας τον άνδρα και τη γυναίκα.

Από τότε κάθε άνθρωπος ψάχνει να βρει το άλλο του μισό, το έτερον του ήμισυ για να επανέλθει στην παλιά του κατάσταση.