Διαγραμμίσεις στο δρόμο από Ρόδο προς αεροδρόμιο «Διαγόρας»

Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το έργο της πρόχειρης διαγράμμισης στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Ρόδου από τα Κρητικά μέχρι και το αεροδρόμιο, και από το Τσαΐρι μέχρι τον κόμβο του αεροδρομίου, στο πλαίσιο της εργολαβίας που περιλάμβανε την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Τα στηθαία ασφαλείας τοποθετήθηκαν σε μήκος 13 χλμ στο δρόμο από το Τσαΐρι προς το αεροδρόμιο, και εκτός αυτού ο εργολάβος ανέλαβε να κάνει και τις διαγραμμίσεις στην εθνική οδό Ρόδου Καμείρου.

Το έργο έγινε τμηματικά από τη Δευτέρα και στην ουσία αφορούσε ένα… φρεσκάρισμα των βασικών διαγραμμίσεων όπου αυτές υπήρχαν και είχαν ξεθωριάσει, δηλαδή της διαχωριστική γραμμής και της γραμμής στα πλαϊνά τους.

Επίσης διαγράμμιση θα γίνει μόνο σε ότι αφορά τη διαχωριστική γραμμή του κεντρικού οδικού άξονα από την πόλη έως τα Κολύμπια και από τα Κολύμπια μέχρι τη Λίνδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιφέρεια, εκτός από το παραπάνω έργο θα εκτελέσει το επόμενο διάστημα και όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, το έργο που περιλαμβάνει τη διαγράμμιση συνολικά για όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο στο νησί της Ρόδου, προϋπολογισμού 2,35 εκατομμυρίων ευρώ.
 


Συγκεκριμένα θα γίνουν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις διαγραμμίσεων συνολικού μήκους 600 χλμ για όλο το νησί, με τη χρήση σύγχρονων υλικών ώστε να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον τριών ετών.  

Ο σχετικός διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και έχει αναδειχτεί προσωρινός μειοδότης. Όπως όμως έχει ανακοινωθεί από την περιφέρεια, διαγραμμίσεις θα γίνουν και στα υπόλοιπα μεγάλα νησιά της Δωδεκανήσου,  με τους διαγωνισμούς να βρίσκονται σε εξέλιξη. Το κόστος για το υπόλοιπο έργο πλησιάζει το 1,3 εκ. ευρώ.