Στη Ρόδο η υπουργός Εργασίας

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων Με Αναπηρία Νοτίου Αιγαίου διοργάνωσε  Διημερίδα στις 9-10/11/2018 στην Ρόδο με θέματα :

• Η Κοινωνική Οικονομία Ένας Νέος Θεσμός για Επαγγελματική Ένταξη των Ατόμων με Αναπηρίες .
• Προοπτικές Ισότιμης Συμμετοχής στο Κοινωνικό Γίγνεσθαι Πρόγραμμα Πρώτης Ημέρας.
• Χαιρετισμοί.
• Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.
Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας σήμερα .
• Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου.

Η μέχρι σήμερα πορεία των Κοιν. Σ. Επ.
• Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ευάγγελος Νικολαΐδης.

Πως και γιατί να ιδρύσεις ή να συμμετέχεις σε Κοιν.Σ.Επ.
• Πρόεδρος Ε.Σ.Α.με.Α Βαρδακαστάνης Γιάννης.
Η Σημερινή Κατάσταση των Ατόμων με Αναπηρίες και Προοπτικές Ένταξης τους στην Κοινωνία.
• Παρουσίαση των Κοιν.Σ.Επ στο Νότιο Αιγαίο
• Ερωτήσεις -Τοποθετήσεις

Πρόγραμμα Δεύτερης ημέρας
• Περιφέρεια Νοτίου Αγίου.
Η συμβολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη των Κοιν.Σ.Επ.
• Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκανήσου Κυκλάδων)
Συνεργασία Δήμων με Κοιν.Σ.Επ.

• Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
Ενημέρωση Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Δωδεκανήσου & Νομού Κυκλάδων και Κοιν.Σ.Επ .
• Ερωτήσεις -Τοποθετήσεις.
• Συμπεράσματα.