Ο Δήμος Κω βασίζεται πλέον στις δικές του δυνάμεις

Η τρίτη τριμηνιαία έκθεση του προϋπολογισμού του Δήμου Κω για το 2018, επιβεβαίωσε ότι τα οικονομικά του Δήμου Κω όχι απλά έχουν εξυγιανθεί πλήρως αλλά αποτελούν πρότυπο για άλλους δήμους της χώρας.

Όπως επισήμανε η Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ.Παπαχρήστου, το 2014 ο Δήμος Κω βρισκόταν ένα βήμα πριν από την επιτήρηση με τον τομέα των εσόδων να είναι κυριολεκτικά αποδιοργανωμένος και με τα ταμειακά διαθέσιμα να είναι 3,2 εκ.ευρώ.

Τέσσερα χρόνια μετά ο Δήμος Κω έχει εξυγιανθεί πλήρως, είναι ένας οικονομικά ανεξάρτητος και αυτοδύναμος Δήμος που στηρίζεται στα δικά του έσοδα και τις δικές του δυνάμεις.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Κω είναι 14,6 εκ.ευρώ, σχεδόν πενταπλάσια από αυτά που παρέλαβε η νέα δημοτική αρχή.

Όλα αυτά ενώ μειώθηκαν οι ΚΑΠ και καταργήθηκε ο ΔΗΦΟΔΩ, που σημαίνει απώλεια εσόδων 4 εκ.ευρώ για το Δήμο.
Ο Δήμος Κω όπως προκύπτει από την τρίτη τριμηνιαία έκθεση του προϋπολογισμού του 2018, είναι πλέον οικονομικά αυτόνομος αφού τα ίδια έσοδα του Δήμου καλύπτουν το 76% των συνολικών εσόδων.

Με αυτό τον τρόπο ο Δήμος Κω είναι ένας από τους μοναδικούς Δήμους σε όλη τη χώρα που μπορούν να κάνουν έργα με δικούς τους πόρους.
Η Αντιδήμαρχος κ.Παπαχρήστου, αναφερόμενη στα αποτελέσματα της τρίτης τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού, τόνισε:
“Το ταμείο του Δήμου Κω δημιουργήθηκε με μια πολύ απλή συνταγή αλλά τόσο δύσκολο να την εφαρμόσουν κάποιοι, που είχαν μετατρέψει τη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Κω σε πεδίο πελατειακών συναλλαγών και κακοδιαχείρισης.

Η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων είναι το αποτέλεσμα της αλλαγής του μοντέλου οικονομικής διαχείρισης του Δήμου Κω. Οργανώθηκε ο τομέας των εσόδων, εισπράχθηκαν και βεβαιώθηκαν έσοδα, αξιοποιήθηκε η ακίνητη περιουσία,μειώθηκαν οι λειτουργικές δαπάνες κατά 4 εκ.ευρώ περίπου, επιβλήθηκαν κανόνες αλλά και η έννοια της απόλυτης νομιμότητας και συμμόρφωσης.

Κάπως έτσι ο Δήμος Κω έφτασε στο σημείο σήμερα να έχει ταμειακά διαθέσιμα 14,5 εκ.ευρώ ενώ μεγάλο μερίδιο συνεισφοράς σε αυτό το επίτευγμα έχουν οι υπάλληλοι του Δήμου. Η προσπάθεια δεν σταματά ποτέ. Ο στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση των οικονομικών δεικτών.”