Εγκρίθηκε η πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού και το πρόγραμμα διδασκαλίας της Σχολής Δυτών Καλύμνου

Άμεσα ξεκινά η λειτουργία της Σχολής Δυτών Καλύμνου, μετά την έγκριση από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, της πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού και του προγράμματος διδασκαλίας, Β΄ εκπαιδευτικής περιόδου.

Με την υπογραφή των δύο αποφάσεων, ο κ. Χατζημάρκος δήλωσε:

«Χαιρετίζω την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περιόδου για την Σχολή Δυτών της Καλύμνου, μια Σχολή που έχει προσφέρει πολλά στο νησί και στη χώρα. Μια Σχολή που συνεχίζει την παράδοση και την ιστορία του νησιού και ταυτόχρονα δίνει νέες προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης. Είναι χρέος όλων μας να εργαστούμε με τρόπο που να διασφαλίσουμε την σταθερή και συνεχή λειτουργία της».

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης ενέκρινε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τη Σχολή, για την εκπαιδευτική περίοδο 2018, χωρίς αμοιβή, ως εξής:

Κουντούρης Νικόλαος – Ιατρός Υπερβαρικής

Γαβαλά Βασιλική - Γενικός Χειρουργός

Λάμπου Αθανάσιος, Πνευμονολόγος

Ζακελίδης Κωνσταντίνος, Ιατρός ΩΡΛ

Μαγειριώτης Δημήτριος, Επικελευστής ΛΣ, διπλωματούχος Πλοίαρχος Γ΄τάξεως ΕΝ

Μπαϊράμης Μικές, Διπλωματούχος Μηχανικός Γ΄τάξεως ΕΝ

Παντελής Ιωάννης, Εκπαιδευτικός - Θαλάσσιος Βιολόγος /Ιχθυολόγος

Χειλλάς Ιωάννης, συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

Οι θέσεις του εκπαιδευτή Δύτη Α τάξης τριών (3) αστέρων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων και Τεχνικής Κολύμβησης (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α.Τ.Κ.) και του βοηθού εκπαιδευτή, θα καλυφθούν από τον εκμισθωτή του καταδυτικού σκάφους.