Λεξιστορείν:  Δεν είναι καλό  το κλίμα!

Η λέξη κλίμα παράγεται από το ρήμα κλίνω = γέρνω, πλαγιάζω  κι είχε αρχική σημασία «κλίση, κατωφέρεια μιας περιοχής».

Στην ελληνιστική εποχή άρχισε να σημαίνει γενικά «περιοχή, τόπος» για να φθάσουμε στη σύγχρονη σημασία «το σύνολο των ατμοσφαιρικών και μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν σ΄ έναν τόπο» και μεταφορικά «οι συνθήκες μέσα στις οποίες βρίσκεται ή γίνεται κάτι» ( π.χ. δεν είναι κατάλληλο το κλίμα για επενδύσεις).