Λεξιστορείν: Θα βολιδοσκοπήσω  τις προθέσεις του!

Το ρήμα βολιδοσκοπώ  σημαίνει σήμερα «προσπαθώ με τρόπο να εξιχνιάσω  τις διαθέσεις ή τις σκέψεις κάποιου».

Είναι σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό το ουσιαστικό βολίδα  που δήλωνε ένα  όργανο για τη μέτρηση του βυθού της θάλασσας και το αρχαίο ρήμα σκοπώ = παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω.

Έτσι από την αρχική σημασία  «εξετάζω το βάθος της θάλασσας» απέκτησε τη  νεότερη σημασία «εξετάζω τις προθέσεις κάποιου».