Κοινωνικός διάλογος για τις ευπαθείς ομάδες στη Ρόδο

Η κα. Άννα Ζωάννου, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου και ώρα 10:00πμ έως 12:00μμ στην αίθουσα του Δημοτικού τα 44 μέλη του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε workshop με θέμα: Κοινωνικός Διάλογος για ευπαθείς ομάδες: Προκλήσεις – Τάσεις – προοπτικές».

Αφού παρουσιαστεί το σχέδιο δράσης «Γέφυρες Αλληλεγγύης στη Ρόδο» του προγράμματος Στέγαση και Εργασία για άστεγους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα ακολουθήσει μια ανοιχτή δομημένη συζήτηση για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δράσεων προς τις ευπαθείς ομάδες.

Θα δοθεί έτσι η ευκαιρία στους εκπροσώπους των συλλόγων, ΜΚΟ, σωματείων κα να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συζητήσουν σε ένα πλαίσιο διάδρασης με την Τοπική Αρχή προτάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των ευάλωτων δημοτών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αποτύπωση προτάσεων από τους εκπροσώπους που θα παραβρεθούν ως προς τη συμμετοχή τους στη δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και τον τρόπο συνεργασίας με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου.