Πλάτανος της Κω φυτεύτηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο

ΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ

Πλάτανος της Κω εφυτεύθη είς κήπον του Ρίου Ιανέϊρου επ’ ευκαιρία Ιατρικού Συλλόγου

Ν. ΥΟΡΚΗ (του ανταποκριτού μας). -Είς το Ρίον Ιανέϊρον συνεκροτήθη Συνέδριον της Ιστορίας της Ιατρικής κατά την διάρκειαν του οποίου εγένετο ειδική τελετή, καθ’ ήν εφυτεύθη είς τον Βοτανικόν Κήπον της πόλεως ένα δενδρύλλιον, πλατάνου μεταφερθέν από την νήσον Κω, όπου ως γνωδτόν ο ιστορικός πλάτανος του πατρός της Ιατρικής, Ιπποκράτους. Είς την τελετήν αυτήν παρέστησαν αί αρχαί της Χώρας, δημοσιογράφοι επιστήμονες και πλήθος κόσμου.
Δ. ΝΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Άνω των 70.000 τουριστών επεσκέφθησαν εντός 9 μηνών του 1958 την Ρόδον. Ο αριθμός των διημερεύσεων είναι εκπληκτικά ικανοποιητικός.

Η ΡΟΔΟΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕ ΤΟ ΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΤΩΝ ΑΦΙΧΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πάνω από 70.000 ξένοι και εκ Παλαιάς Ελλάδας τουρίστες και παραθεριστές, καθώς και πληρώματα πολεμικών πλοίων, επεσκέφθησαν την Ρόδο κατά το α’ εξάμηνο του 1958 και κατά το τρίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου.

Ο αριθμός αυτός φαίνεται καταπληκτικός, αλλά είναι αληθινός. Και έχει σπουδαιότερη αξία, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα επίσημα, στατιστικά στοιχεία, η Ρόδος δέχθηκε 50.000 ξένους, ενώ η κίνηση ξένων τουριστών στην Ελλάδα, κατά την αντίστοιχη περίοδο των 9 μηνών, υπερβαίνει μόλις τις 200.000.

ΤΟ ΕΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Με άλλα λόγια, ο αριθμός της κινήσεως τουριστών στη Ρόδο, αποδεικνύει ότι το νησί του Ήλιου συγκέντρωσε κατά το διαρρεύσαν εννεάμηνο το εν τέταρτον περίπου των μετακινηθέντων Ελλήνων και των αφιχθέντων ξένων-και ουσιαστικά, η Ρόδος ήταν η σημαντικώτερη πόρτα τουριστικής κινήσεως στην χώρα μας.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που επιμελώς συγκεντρώνει η Τουριστική Αστυνομία Ρόδου, κατά το Α’ εξάμηνο του 1958, αφίχθησαν στη Ρόδο 5.720 ημεδαποί και 14.239 αλλοδαποί τουρίστες, δηλαδή συνολικά 19.959 τουρίστες.

Και κατά το τρίμηνο Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, αφίχθησαν 50.538 τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων και των πληρωμάτων αμερικανικών ελληνικών και Ισραηλιτικών πολεμικών.

Αναλυτικώτερα, τον Ιούλιο έφθασαν στη Ρόδο 16.397 πρόσωπα που πραγματοποίησαν 28.948 διημερεύσεις, τον Αύγουστο έφθασαν 26.212 με  34.480 διημερεύσεις και τον Σεπτέμβριο, έφθασαν 7.929 με 26.600 διημερεύσεις.

ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ
Από τις διημερεύσεις των τριών τελευταίων μηνών, προκύπτει ότι οι περισσότεροι απ’ όσους ήλθαν στη Ρόδο, παρέμειναν επί πολλές ημέρες στον τόπο. Και η πολυήμερη παραμονή, είναι γνωστό ότι έχει άπειρα οικονομικά ωφέλη για τον τόπο. Επίσης δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η συμβολή του κατάπλου αμερικανικών πολεμικών πλοίων στη Ρόδο, γιατί πάντοτε τα πληρώματα τους δίδουν πολλά δολλάρια στο τόπο και γιατί παντού, υπολογίζονται ως ανεκτίμητη τουριστική συμβολή.

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ
Αξιόλογη είναι και η προέλευση των ξένων τουριστών που ήλθαν εφέτος στη Ρόδο. Οι περισσότεροι είναι Γερμανοί και Ελβετοί και αυτοί ακριβώς προτίμησαν να έλθουν κατά την Άνοιξη και το Φθινόπωρο. Ακολουθούν οι Σουηδοί και οι άλλοι Σκανδιναβοί, οι Γάλοι, οι Άγγλοι, οι Ιταλοί, οι Αμερικανοί, οι Γιουγκοσλάβοι και λίγοι από διάφορες άλλες χώρες του κόσμου.

Η προέλευση αυτών όλων των τουριστών, δικαιολογεί τον τίτλο της Ρόδου ως Διεθνούς τουριστικού κέντρου με άπειρες δυνατότητες αναπτύξεως. Βεβαίως θα χρειασθούν προσπάθειες απ’ όλους εκείνους που απασχολούνται με τον τουρισμό του νησιού, και, πιο πολύ, θα χρειασθή συντονισμός των ενεργειών για την επίτευξη της ελειότερης αποδόσεως.

Δεν φαίνεται πάντως να λείπη ο ενθουσιασμός και αυτός ακριβώς ο ενθουσιασμός θα δημιουργήση την παραπάνω αύξηση των τουριστών στα προσεχή χρόνια και το λαμπρό μέλλον του νησιού.
Γ. ΜΑΡΤΙΝΗΣ