Τα χημικά προϊόντα στην καθημερινή ζωή

Η Χημική Υπηρεσία Αιγαίου και το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, συνδιοργανώνουν ενημερωτική εσπερίδα με θέμα: «Τα χημικά προϊόντα στην καθημερινή ζωή», την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 στις 18:00, στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου «Γεώργιος Β. Καραγιάννης» - Γρηγορίου Λαμπράκη 8, Ρόδος.

Βασικοί εισηγητές της ημερίδας θα είναι χημικοί από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ). Η εσπερίδα απευθύνεται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό αλλά και σε επαγγελματίες που παράγουν-εισάγουν-διακινούν χημικά προϊόντα, επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν χημικά και τους εργαζόμενους αυτών, τεχνικούς ασφαλείας και εκπαιδευτικούς.

Τι είναι οι επικίνδυνες ουσίες; Υπάρχουν στον χώρο του σπιτιού μας; Υπάρχουν στον χώρο εργασίας μας; Ξέρω τι αγοράζω; Πώς μπορούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν; 
Σκοπός της εσπερίδας, με τις απλές και κατατοπιστικές τοποθετήσεις, είναι να σας   βοηθήσει να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα και να διευκολύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στη ζωή σας. 

Θεματικοί άξονες:
Η αναγνώριση των επικίνδυνων χημικών μέσω της επισήμανσής τους. 
Η διαχείριση των επικίνδυνων χημικών στην καθημερινότητά μας και ιδιαίτερα στην εργασία μας.
Το πρόγραμμα ελέγχων που διεξάγει το ΓΧΚ (Γενικό Χημείο του Κράτους) σε διάφορα αντικείμενα γενικής χρήσης. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλο τον κόσμο. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τίτλος:    Στρατηγική προσέγγιση διαχείρισης των χημικών προϊόντων
Περιγραφή
: Εισαγωγή στην ασφαλή διαχείριση των χημικών προϊόντων
Ομιλητής: Δρ. Βασίλειος Μάτσης (Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου)

Τίτλος:    Ενωσιακή νομοθεσία  χημικών προϊόντων - Τα χημικά στη ζωή μας - Έλεγχοι από το ΓΧΚ
Περιγραφή
: Σύντομη αναφορά της ενωσιακής νομοθεσίας που διέπει τα χημικά προϊόντα.
Τα χημικά στη ζωή μας – Σχέση με τους περιορισμούς της νομοθεσίας (π.χ. με το παράρτημα ΧVII του REACH).
Κυριότερα στατιστικά στοιχεία ελέγχων χημικών προϊόντων του ΓΧΚ -2017.
Αναφορά στο Κοινοτικό πρόγραμμα «LIFEASK»: ανάπτυξη εφαρμογής στα κινητά τηλέφωνα  για άμεση και προσωποποιημένη ενημέρωση του καταναλωτή. (Συντονιστής για την Ελλάδα: Αστεροσκοπείο Αθηνών).
Ομιλητής: Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου (Δ/ση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ)

Τίτλος:    Επισήμανση χημικών προϊόντων κατά CLP
Περιγραφή
: Μετάδοση των ειδικών πληροφοριών για τους κινδύνους ενός χημικού προϊόντος μέσω της επισήμανσης: τα εικονογράμματα κινδύνου, οι δηλώσεις επικινδυνότητας και οι δηλώσεις προφύλαξης. Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες, κίνδυνοι για την υγεία και κίνδυνοι για το περιβάλλον. Αναζήτηση πληροφοριών μέσω των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας.
Ομιλητής: Αθανάσιος Καραγιάννης (Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Ρόδου)

Τίτλος: Επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας
Περιγραφή
: ΣΕΠΕ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (Αποστολή, Δομή, Αρμοδιότητες)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 2018-2019 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (Στόχοι, Βασικά στοιχεία εκστρατείας)
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Περιγραφή προβλήματος, Στατιστικά στοιχεία, Είδη ουσιών, Επικινδυνότητα, Οριακές τιμές)
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (Ατυχήματα, Καλές-κακές πρακτικές)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Βασικές αρχές πρόληψης –Ενδεικτικά μέτρα πρόληψης - Λίστες ελέγχου) 
Ομιλητής: Κυριακή Βασιλείου (Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κορινθίας).