Πρόστιμο 5.000 ευρώ στην εταιρεία «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.»

Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας επέβαλε στην εταιρεία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΕ» το τμήμα περιβάλλοντος της διεύθυνσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η απόφαση επιβολής του προστίμου αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και σύμφωνα με όσα αναφέρει η υπηρεσία, η υπόθεση αφορά την «εναπόθεση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εντός της χερσαίας ζώνης της νέας μαρίνας Ρόδου και ειδικότερα μεγάλου όγκου χωμάτων εκσκαφών χωρίς κανενός είδους άδεια».

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, ο σύλλογος ΑΠΟΠΕΣ ζήτησε τον Απρίλιο του 2017 από την υπηρεσία, να διενεργηθούν έλεγχοι σε δείγματα νερού για τυχόν ρύπανση μπροστά από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ και ένα μήνα αργότερα ζητήθηκε έλεγχος για τις αποθέσεις προϊόντων εκσκαφών (χώματος) από μέρους του, στην ίδια περιοχή.

Έγιναν έλεγχοι από τους οποίους,  σύμφωνα με την υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι στο εργοτάξιο του υπό κατασκευή κέντρου διανομής γινόταν εκσκαφή για τη θεμελίωση του νέου κτιρίου του υποσταθμού. Μέρος των υλικών βρίσκονταν μέσα στο εργοτάξιο για να ξαναχρησιμοποιηθούν και άλλες ποσότητες μεταφέρονταν στο κοντινό εργοτάξιο της υπό κατασκευής νέας μαρίνας Ρόδου, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την επίχωση αγωγού ομβρίων που βρισκόταν στην περιοχή εκείνη.

Οι αρμόδιοι κάλεσαν τους υπεύθυνους του ΔΕΔΔΗΕ και της εταιρείας «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΕ» να υποβάλουν έγγραφες εξηγήσεις, αφού τους γνωστοποιήθηκε ότι η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων συνιστά παράνομη πράξη για την οποία επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η εταιρεία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΕ» δεν κατέθεσε ούτε προσκόμισε οποιαδήποτε αδειοδότηση  διαχείρισης των υλικών αυτών, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ κατέθεσε έγγραφο με το οποίο παρουσίαζε τις δικές του απόψεις, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι αυτά δε δημιουργούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η υπηρεσία μελετώντας τα στοιχεία και τους νόμους αποφάνθηκε τελικά ότι τα στερεά απόβλητα και ειδικότερα τα μεγάλου όγκου χώματα που μεταφέρθηκαν μέσα στη χερσαία ζώνη της μαρίνας χωρίς άδεια παραβιάζουν τη νομοθεσία, και καταλόγισε την υπαιτιότητα στην εταιρεία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΕ» .