Εταιρεία θα αναλάβει τη  φύλαξη των δικαστηρίων της Ρόδου

Εταιρεία προτίθεται να αναλάβει την εικοσιτετράωρη φύλαξη των υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου της Ρόδου!

Μάλιστα για το σκοπό αυτό, έχει δημοσιοποιηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλες τις εταιρείες φύλαξης που θέλουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του μήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι προσφορές θα μπορούν να κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στο Ειδικό Γραφείο του Εφετείου

Δωδεκανήσου, από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών είναι τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά  την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών που στεγάζονται στο Δικαστικό Μέγαρο της Ρόδου, δηλαδή, το Πρωτοδικείο, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, το Εφετείο Δωδεκανήσου, την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο καθώς κατά τα γραφεί του Ποινικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Ρόδου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, το προσωπικό θα προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης επί 24ωρου βάσεως από Δευτέρα έως Κυριακή, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων, Αργιών και Εορτών, καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τέσσερις μήνες (120 ημέρες) και η προσφορά της κάθε εταιρείας δεν μπορεί να ξεπερνά το ανώτατο όριο των 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.