Λεξιστορείν: Πού πας;

Το ρήμα πάω και πηγαίνω έχει τη σημασία του  «προχωρώ και φθάνω κάπου».

Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ρήμα υπάγω με πρώτη σημασία «υποτάσσω κάποιον, τον κάνω κατώτερό μου » που εξελίχθηκε σε υπάγω - πάγω-πάω.

Από τον αόριστο υπήγα του ρήματος υπάγω είχαμε μια ανάλογη εξέλιξη (υπήγα-υπηγαίνω - πηγαίνω) που μας έδωσε τον δεύτερο τύπο του ρήματος.