Διασφάλιση των καταστηματαρχών της Νέας Αγοράς, ζητούν Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου για το ζήτημα της Νέας Αγοράς, αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια της Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ρόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη με θέμα την αναγκαιότητα ενιαίας μίσθωσης του κτιριακού συγκροτήματος της Νέας Αγοράς, και στην οποία παρέστη ο Αντιπρόεδρος κ. Γιώργος Αντώνογλου, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου επιθυμεί, σεβόμενο τους επιχειρηματίες – μέλη του, όπως διευκρινίσει τη θέση του.

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου τάσσεται υπέρ της αξιοποίησης, επισημαίνοντας τους κινδύνους, διατυπώνοντας επιφυλάξεις για τη δυνατότητα της πλήρους αξιοποίησης του περιουσιακού αυτού στοιχείου υπό τις δεδομένες συνθήκες και για το λόγο αυτό ζητά:  

Την πραγματοποίηση Διεθνή Διαγωνισμού και την ένταξη σε αυτόν Ειδικού Όρου, με τον οποίο διασφαλίζονται οι υφιστάμενοι ενοικιαστές – καταστηματάρχες.

Ο Ειδικός αυτός Όρος έχει κατατεθεί στον ίδιο το Δήμαρχο Ρόδου από το Επιμελητήριο και τον Σύλλογο Καταστηματαρχών Δημοτικών Καταστημάτων Ρόδου  και ο οποίος διασφαλίζει την παραμονή τους  και την δυνατότητα άσκησης προτιμησιακού δικαιώματος των  επιχειρηματιών - ενοικιαστών που είναι τυπικοί και ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Δήμο.

Η έμφαση από πλευράς Επιμελητηρίου δίνεται στο αναπτυξιακό σκέλος της διαδικασίας, για την προστασία και ανάδειξη του κτιριακού συγκροτήματος της Νέας Αγοράς προς όφελος όλων των κατοίκων, πολιτών και επισκεπτών αλλά ειδικότερα στην εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των επιχειρήσεων που συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται εντός της Νέα Αγοράς. 

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου