Σε συνέδριο ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος θα μιλήσει ο Θεοδόσης Στεφανάκης

Ο Τομέας Διοικητικής Επιστήμης του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αξιοποιώντας τη σωρευμένη γνώση, τις δεξιότητες, την πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών του δράσεων διοργανώνει Συνέδριο ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος και επιστημονικού προσανατολισμού με τίτλο "ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ". Στο συνέδριο αυτό θα πάρει μέρος ως ομιλήτής και το στέλεχος της Δ.Ο.Υ Ρόδου, κος Θεοδόσης Στεφανάκης.

Με πρωταρχική επιδίωξη την από κοινού συμβολή μας στην ανάδειξη μιας δημιουργικής, παραγωγικής και θετικά μεταλασσόμενης Δημόσιας Διοίκησης, προσβλέπουμε σε ένα υψηλού επιπέδου και κύρους ακροατήριο που θα απαρτίζεται από : Ανώτερα Στελέχη του Ιδωτικού και Δημόσιου Τομέα, Ανώτερους Δημοσίους Υπαλλήλους, Πανεπιστημιακούς, Δικαστικούς λειτουργούς αλλά και κάτοχους διδακτορικού διπλώματος δίνοντας καθ'αυτόν τον τρόπο σε κάθε νέο επιστήμονα το έναυσμα να εισηγηθεί τις απόψεις του πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.

Δίνουμε έμφαση στους άξονες:
-Δημόσια Πολιτική και Καλή Νομοθέτηση (Better regulation)
-Δημόσιες Πολιτικές ( Public Policy) και Δημόσιες Επιχειρήσεις
-Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government) και ηλεκτρονική Δημοκρατία (e-democary)
-Δημοσιονομική Διακυβέρνηση
-Ελεγχτικοί Μηχανισμοί στη Διοίκηση
-Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση
-Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
-Στρατηγικός Σχεδιασμός
-Ανθρώπινο Δυναμικό και Ποιοτικές Διαδικασίες στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
-Μη κυβερνητικοί δρώντες.

Η εισήγηση του κ. Στεφανάκη
Σε γενικές γραμμές η εισήγηση του κ, Στεφανάκη, θα αφορά μια μελέτη για την συμβολή και τον ρόλο των τεχνολογιών στη Φορολογική διοίκηση.

Αναμένεται να επισημάνει μεταξύ άλλων  ότι η  ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) ορίζεται ως η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, με στόχο να παρέχει στους πολίτες πρόσβαση σε πληροφορίες που συνδέονται με την δημόσια διοίκηση.

Βασικός πυλώνας της Δημόσιας Διοίκησης είναι η Φορολογική Διοίκηση, η οποία διακατέχει εξέχουσα  θέση σε κάθε κράτος. Οι στόχοι της Φορολογικής Διοίκησης επικεντρώνονται στα εξής:
• στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του φορολογικού μηχανισμού.
• στον περιορισμό των φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
• στην εξοικονόμηση πόρων (ανθρώπινοι, υλικοί, χρόνος και κόστος κ.α.).
• στην είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων.
• στην εξυπηρέτηση των πολιτών, επιχειρήσεων και γενικά του φορολογουμένου.
• στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος - πολίτη, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη μείωση των φαινομένων διαφθοράς.

Εύκολα αντιλαμβανόμαστε, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή όπου η Ελληνική Οικονομία περνάει τις δυσκολότερες μεταπολεμικές στιγμές της και παράλληλα η Ευρωπαϊκή και η Παγκόσμια Οικονομία  διέπονται από κρίση και αβεβαιότητα, πόσο σημαντική είναι η συμβολή της Φορολογικής Διοίκησης στο ξεπέρασμα της κρίσης και στην προαγωγή της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.

Η χρήση της πληροφορίας και των σύγχρονων τεχνολογιών στη Φορολογική Διοίκηση, αποτελεί ανέκαθεν ζητούμενο, στα πλαίσια βελτιστοποίησης και επίτευξης των στόχων και των αποτελεσμάτων της. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στη Φορολογική Διοίκηση και ο συνεχής εκσυγχρονισμός της αποτελεί προτεραιότητα για κάθε σύγχρονο κράτος.

Στην Ελλάδα η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση και πιο συγκεκριμένα στη Φορολογική Διοίκηση, ξεκίνησε από το 1995 με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος Φορολογίας "TAXIS".