Λεξιστορείν: Η κρέμα!

Η λέξη  κρέμα έχει μακρινό πρόγονο την ελληνική λέξη χρίσμα (από το ρήμα χρίω = επαλείφω), η οποία δηλώνει μια ουσία που απλώνεται ομοιόμορφα πάνω σε μία επιφάνεια ή κάτι που χρησιμοποιείται για επάλειψη. Στη συνέχεια η  λέξη πέρασε στα λατινικά ως  chrisma και μέσω της γαλλικής creme μεταφέρθηκε στην ιταλική  γλώσσα ως crema, από την οποία πέρασε και στη νεοελληνική γλώσσα ως κρέμα.