Δόθηκε παράταση ενός μήνα στον ΕΔΟΕΑΠ

Παράταση λίγων ημερών για τις 30 Νοεμβρίου δόθηκε από τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικούρησης, Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) για την καταβολή της ειδικής εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ) και την υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή της  προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη διαφημιστική δαπάνη του προηγούμενου μήνα.