Να Θυμούνται οι Φίλοι Ρώσοι

Γράφει η
Μαίρη Παπανδρέου

Η Ιστορία δεν ξεχνιέται, ούτε και παραγράφεται, όσο κι αν κάποιοι επιθυμούν τουλάχιστον την αλλοίωσή της. Ας θυμίσομε λοιπόν στην Φίλη Ρωσία, ότι τον Χριστιανισμό και ειδικότερα την Ορθοδοξία, την έφεραν στην πατρίδα τους, όπως και σε όλα τα Σλαβικά κράτη, οι Έλληνες Ορθόδοξοι Ιερομόναχοι Κύριλλος και Μεθόδιος, από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, γι αυτό αποκαλούνται «Φωτιστές των Σλάβων».  

Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων γενικότερα, και της Ρωσίας βέβαια, άρχισε την  Εποχή του Αυτοκράτορα Ηρακλείου (610-640 μ.Χ.), αλλά η ουσιαστική καλλιέργειά τους με το γνήσιο Ορθόδοξο Πνεύμα της Ελληνο-Χριστιανικής Ανατολής, από τους αυτάδελφους Ιεραπόστολους του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας, Κύριλλο και Μεθόδιο.

Η παρουσία και η Διδασκαλία των Αυτάδελφων Ιεραποστόλων Κύριλλο και Μεθόδιο, είχαν ως αποτέλεσμα τη «στροφή» του ηγεμόνα Ραστισλάβου προς το Βυζάντιο και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο.

Να θυμόμαστε και ιδιαίτερα οι Φίλοι/Σύμμαχοι και Ομόθρησκοι Ρώσοι, ότι οι Αυτάδελφοι Ιεραπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος, δημιούργησαν το «καινούργιο αλφάβητο», το ονομαζόμενο «Κυριλλικό», εφόσον δεν υπήρχε σλαβική γραφή. Και το σημερινό αλφάβητο που χρησιμοποιούν όλοι οι Σλαβικοί λαοί, όπως και οι Ρώσοι, είναι το «Κυριλλικό» αλφάβητο, γι αυτό και τόσο πολύ μοιάζει με το πανάρχαιο Ιστορικό Ελληνικό μας Αλφάβητο. Δεν μπορεί κανένας να αλλοιώσουν την Ιστορία.

Να θυμούνται επίσης, ότι ναι μεν η Ρωσία ήταν Ορθόδοξη χώρα με τη Διδασκαλία των Αυτάδελφων Ελλήνων Ιεραποστόλων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κύριλλο και Μεθόδιο, που τους έδωσαν και το αλφάβητό τους, το «Κυριλλικό» και  όποιος επιχειρεί να «κόψει» τις ιστορικές του ρίζες, είναι καταδικασμένος σε απόλυτη αποτυχία.