Έλεγχος καρδιακής λειτουργίας στην Γενική Κλινική Δωδεκανήσου

Τα  καρδιαγγειακά νοσήματα εμφανίζουν ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα στις ημέρες  μας. Οφειλόμενα είτε σε γενετικά αίτια (συγγενείς καρδιοπάθειες) είτε σε επίκτητα ( κυρίως την αρτηριοσκλήρωση), αποτελούν μια από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας στις προηγμένες χώρες του συγχρόνου κόσμου και στη δική μας.

Η καρδιολογική διερεύνηση με κλινική εξέταση και ειδικές καρδιολογικές εξετάσεις είναι αναμφισβήτητα χρήσιμη για κάθε άνθρωπο, γιατί μπορεί να αναδείξει ακόμα και σοβαρές παθήσεις σε έναν τελείως ασυμπτωματικό ασθενή. Αυτό κατά κανόνα συμβαίνει σε όσους γεννιούνται με συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς ή προσβάλλονται από ρευματικό πυρετό ή διάφορες των βαλβίδων ή μυοκαρδίτιδες–μυοκαρδιοπάθειες.

Σε όλες αυτές τις κατηγορίες, τόσο ο γιατρός όσο και ο ασυμπτωματικός ασθενής μπορεί να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουν το τυχόν καρδιολογικό πρόβλημα,  ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος από τυχόν επιπλοκές.
Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσφορών της σε προληπτικούς ελέγχους η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ προσφέρει στην προνομιακή τιμή των 120 ευρώ πλήρες Check Up Καρδιακής Λειτουργίας από Τρίτη 6 έως Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, και ώρες 10.00 έως 13.00 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)
Το Check Up περιλαμβάνει:

Καρδιολογικό Έλεγχο                                                   
• Ηλεκτροκαρδιογράφημα                                              
• Triplex Καρδιάς                                                            
• Test Κοπώσεως                                                              
• Καρδιολογική εξέταση

Εργαστηριακό  έλεγχο
• Γενική  αίματος
• Κρεατινίνη
• Σάκχαρο
• Ουρία
• Ουρικό  οξύ
• Κ, Νa
• Χοληστερίνη
• HDL
• LDL
• Τριγλυκερίδια

 

 

Για πληροφορίες και ραντεβού: 22410 45000, ώρες 08.30-14.30